Využijte možnosti zveřejňovat nabídky stáží a praxí studentů ve Vašich firmách na novém portálu, který vznikl v rámci projektu Podnikáme bez hranic.

Projekt si klade za cíl podpořit spolupráci malých a středních podniků, univerzit a absolventů univerzit především v České republice a na Slovensku.

V rámci projektu vznikly 3 portály:

Portál S1

Je určen především partnerům projektu a členským firmám RHK Brno a TRK SOPK Trenčín, mohou jej však využít i ostatní firmy. Umožňuje vkládání nabídek, poptávek a volných pracovních míst, naleznete zde však i informace o legislativě a službách poskytovaných partnerskými institucemi.

Portál S2

Je zaměřen na navázání a podporu spolupráce mezi firmami a univerzitami. 

  • Firma má možnost prostřednictvím tohoto portálu navázat kontakty s univerzitami a následně s nimi spolupracovat na výzkumných projektech či ovlivnit náplň a kvalitu vzdělávacích programů škol.
  • Student může na základě požadavku firmy zpracovat bakalářskou, diplomovou či jinou práci, která bude řešit její problémy.
  • Portál umožňuje firmě vyhledat studenta, který u ní absolvuje praxi a získá odborné znalosti. Tento student se později může stát platným a již zaškoleným zaměstnancem firmy.

Portál S3

Tato část projektu je zaměřena na začínající podnikatele, a to nejen z řad studentů. Naleznete zde informace,  jak začít podnikat v České republice i na Slovensku. Pro firmy, které svoji podnikatelskou činnost již realizují, je určena část zaměřená na tvorbu podnikatelských sítí a klastrů.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo