Na dřívější práci komory jsme navázali pokračováním osvědčených činností (projekty Business Support Network Plus, podnikatelská setkání, Kontakt – kontrakt, zahraniční činnost, semináře, workshopy, vzdělávání, poradenství a konzultace, Czech POINT, celní dokumenty, ATA karnety, lobbing, apod). Členové představenstva se v měsísích září - prosince 2014 osobně seznámili se všemi hlavními procesy RHK Brno a navrhli konkrétní opatření ke zlepšení její činnosti. Byl bych rád, kdyby tyto návrhy nezapadly.

Zavedli jsme i nové činnosti a vnitrokomorové změny:

  • založili jsme náš významný strojírenský klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0,
  • založili jsme nové Centrum mezinárodního obchodu,
  • akcionářsky jsme vstoupili do Vysoké školy Karla Engliše,
  • nově pořádáme akce: Dny otevřených dveří RHK Brno, Den pro rodinu, netradiční retroplesy, pravidelné semináře ČNB, a další,
  • v rámci RHK Brno jsme se osobně setkali s 9 zahraničními velvyslanci: Maďarska, Slovinska, Peru, Portugalska, Rakouska, Tuniska, Afganistánu, Francie, Itálie a s 3 českými velvyslanci (ve SRN, Slovensku a Chorvatsku), 2 z našich členů jsou honorálními konzuly v ČR (Estonsko a Chorvatsko), 3 naši členové se na tuto funkci připravují (Slovinsko, Itálie, Kazachstán),
  • naše akce postupně navštívili jak prezident ČR, tak i premiér a oba vicepremiéři vlády ČR, ministři zemědělství ČR a Slovinska, guvernér, viceguvernér a vrchní ředitel ČNB. Dlouholetou samozřejmostí jsou návštěvy mnohých poslanců a senátorů Parlamentu ČR, europoslanců, hejtmana JMK a jeho náměstků, primátora a jeho náměstků, a dalších,
  • zintenzivnili jsme vztahy s HK ČR, s jejím prezidentem, viceprezidenty a tajemníkem,
  • provedli jsme revize všech našich vnitrokomorových dokumentů (stanovy, volební, provozní, mzdový řád a aktualizovali změny).

Pravidelně pracovalo i představenstvo RHK Brno, celkem se sešlo na 14 řádných a 6 mimořádných zasedáních se 77% účastí.

Podrobně je vše popsáno v naší Výroční zprávě 2016 (www.rhkbrno.cz).

Do nového období má naše komora výborně našlápnuto. Ekonomicky a majetkově, programově, obsahově, organizačně a personálně. Před dvěma roky jsme nově vybrali perspektivního a dnes již zapracovaného ředitele úřadu RHK Brno, plně jsme zachovali i personální stabilitu úřadu,mimo několika přirozených odchodů na MD a do důchodu jsou všichni na svých místech.

V roce 2016 uvolnilo představenstvo 0,8mil. Kč na jejich odměny. Na nadcházející období je již teď plně zajištěno průběžné financování komory, schváleno máme zatím i 7 projektů v celkové výši 32mil. Kč a další schválení očekáváme. Naše komora ví, kam jde kam chce jít do budoucna, a s kým.

Kolegové,
z mých pracovních důvodů jsem se rozhodl již nekandidovat do nového období a dát tak šanci novému vedení, posunout dosavadní laťku úrovně naší komory zase o kus výš a dál. Za své období v komoře (18 let člen, 9 let místopředseda a 3 roky předseda) jsem komoře věnoval kus svého života, s trochou nadsázky lze říci, že byla na čas mým dalším dítětem, jemuž jsem se s plným nasazením věnoval.Společné výsledky prosím posuďte vy sami.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem mým spolupracovníkům z úřadu komory, dále pak místopředsedům Mirkovi Hoškovi, Tomáši Kožouškovi, Jirkovi Morávkovi a Vláďovi Štěpánovi, a členům představenstva a dozorčí rady a mnohým dalším za mnohaletou dobrou spolupráci.

Děkuji všem za možnost být předsedou naší hrdé RHK Brno, bylo mi ctí!                                             

Přeji naší komoře do budoucnosti jen vše dobré, ať se jí daří. Zaslouží si to!

                                                        podpis new

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo