Vážení,

jako nově zvolený předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno si dovoluji obrátit se na všechny předsedy politických klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci naléhavého případu jedné firmy z Olomouckého kraje, neboť považujeme právě tento případ za systémový.

Byl jsem před nedávnem konfrontován s příběhem společnosti Elmo-plast a.s., která je předním českým výrobcem plastového vodovodního a kanalizačního potrubí. Tato kauza je podrobněji v příloze popsána statutárním ředitelem této firmy panem Ivo Martinkem. S ohledem na celou záležitost se domníváme, že by stálo za to se v ní angažovat, především s ohledem na ohrožení podnikání předběžnými opatřeními v rámci daňového a trestního řízení na příkladu střední firmy. Nejpodstatnějším faktem však je, že pan Martinek je opravdu slušný podnikatel a jeho firma má potenciál i pro expanzi do zahraničí. Nákup německého konkurenta o něčem svědčí. Podpořit české podniky tohoto typu je snad i naše povinnost.

Vysoká škola Karla Engliše v této souvislosti v rámci své výzkumné a odborné činnosti zpracovala návrh řešení problémů vzniklých při uplatnění zajištění peněz na účtech podnikatelů a jiných osob rozhodnutím státních orgánů. Při vyšetřování údajných daňových, dotačních či trestních deliktů dochází ke střetu zájmu státu v rámci objasnění nezákonného jednání a práva na podnikání či jinou hospodářskou činnost. V rámci řízení totiž mohou uplatnit státní orgány předběžná opatření, která mají tvrdý dopad na podnikatelskou činnost. Takovým předběžným opatřením je mimo jiné zajištění finančních prostředků na účtech po neomezenou dobu. Především právě tato neurčitost vede u bank k zesplatnění úvěrů
a praktické likvidaci firmy. Za případnou pozdější náhradu škody ze strany státu nenese nikdo zodpovědnost, což je jistě v rozporu s každým řízeným procesem.

Předmětem kritiky je, že státní moc nešetří práva a chráněné zájmy daňového subjektu, nepoužívá při vyžadování plnění povinností daňového subjektu jen takové prostředky, které ho nejméně zatěžují, a nepostupuje tak, aby daňovému subjektu nevznikaly zbytečné náklady. Vše uvedené je navíc po neomezenou dobu, místo správného a spravedlivého např. „Buď prokážeme do 6 měsíců trestnou činnost anebo alespoň uvolníme peníze na účtech a umožníme běžné podnikání.“

Vážený pane předsedo, budu Vám velmi vděčný za jakoukoliv reakci a předem Vám za ni velmi děkuji.

S projevy opravdové úcty a mnoha pozdravy

Přílohy:

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo