Regionální hospodářská komora Brno

                                                 Welcome to Brno

Členství v RHK

Jako největší nezávislé nestátní sdružení podnikatelů v České republice vyjadřuje RHK Brno názory podnikatelů a reprezentuje zájmy členských firem na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

 

Kdo se může stát členem

Členem RHK Brno se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list, tzn. je určeno pro firmy všech velikostí a oborů, tak aby jako podnikatelská samospráva odrážela rozložení podniků. Přes 400 členských firem RHK Brno zahrnuje všechny oblasti nejen kraje ale celé ČR, kde mohou firmy využívat služeb, účastnit se na setkávání podnikatelů, dosáhnout na nové obchodní příležitosti a společnými silami lobovat za klíčové obchodní záležitosti.

 Komora je a byla pro podnikatele přístupným servisním a informačním zdrojem, jejíž tradice sahá již do roku 1850. Členství v RHK Brno přináší zvýšení prestiže jejich firem, možnost spoluvytváření podnikatelských aktivit, výrazné finanční zvýhodnění, usiluje o zastupování zájmů svých členů.

 

Další informace ke členství:členství

Členské příspěvky
Výhody členství

Časté dotazy

 

Jak se přihlásit:

Přihlášku ke členství  v RHK Brno ve formátu Word můžete stáhnout zde.

Vaše přihláška, s přiloženou kopií živnostenského listu nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku, je předložena představenstvu RHK Brno, které se schází minimálně 1x za 3 měsíce. Po odsouhlasení se stáváte řádným členem RHK Brno a můžete čerpat všechny výhody.

Pokud chcete vědět více informací: 

Ing. František Motl, tel: 532 194 919, e-mail: clenove@rhkbrno.cz

 

On-line přihláška ke členství:

Základní údaje o firmě

(ulice, č.p., obec, PSČ, okres)
(současná právní formy společnosti)
(ke dni podání přihlášky)

Statutární zástupce

Kontaktní osoba

Profil firmy

Charakteristika firmy a popis činnosti

Další informace o firmě

clenove@rhkbrno.cz

 

 

 

 

 

Představujeme členy

Partneři

logo brno3  jihomoravsky-kraj
logo-komora  HKCR3     brnobusiness magnus

logo K K redesign cz 2016
een-logo 

 IC4 zkratka odlesk final

 

 

                         facebook logo