Regionální hospodářská komora Brno

                                                 Welcome to Brno

Základy podnikání START 5.11.

Chcete začít podnikat a chybí vám počáteční kapitál ?  Českomoravská záruční a rozvojová banka vám umožní čerpat bezúročný úvěr až do výše 1,5mil. Kč. Jedním z předpokladů získání úvěru je absolvování kurzu Základy podnikání.  

Nejbližší termín zahájení kurzu: 5.11.2007

Termín ukončení: 12.12.2007

Kurz je určen zejména pro začínající podnikatele nebo zájemce o podnikání. Obsah kurzu je zaměřena obecnou přípravu a osvojení si základních podnikatelských dovedností, včetně zpracování vlastního podnikatelského záměru pod vedením zkušených konzultantů.

Kurz je zakončen obhajobou podnikatelského plánu.  

 

Obsahová náplň kurzu :

 • Právní formy podnikání
 • Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce
 • Daňová soustava, Správa daní a poplatků  
 • Účetnictví v podniku, Daňová evidence 
 • Sociální pojištění a zdravotní pojištění
 • Bankovní a jiné produkty pro MSP
 • Komerční pojištění podnikatelských rizik
 • Základy marketingu
 • Psychologie v praxi podnikatele
 • Podmínky podnikání na jednotném trhu EU
 • Podnikatelská samospráva
 • Využití PC v podnikání
 • Kultura podnikání, podnikatelská etika  
 • Obchodní korespondence
 • Personalistika 
 • Tvorba podnikatelského plánu

Úspěšní absolventi obdrží OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI S CELOSTÁTNÍ PLATNOSTÍ.

Cena kurzu je 10.000,- Kč + DPH   

Úvěr START - parametry produktu:

 • Bezúročný úvěr 
 • Pro fyzické osoby až do výše 750 tis. Kč.
 • Pro obchodní společnosti s více společníky až do 1,5 mil. Kč.
 • Doba splatnosti úvěru je maximálně 7 let.
 • Zajištění směnkou.  

Bližší informace a možnost přihlášení:

Mgr. Radomír Salvet, tel. 532 194 915, e-mail: pravni@rhkbrno.cz

Ing. Jiří Šafránek, tel, 532 194 915, email: konzultace@rhkbrno.cz 

Přihláška: "Základy podnikání START 5.11."
Člen RHK Brno vyplňuje pouze označené údaje (*). Nečlenská firma vyplňuje všechny udaje.
pravni@rhkbrno.cz

Představujeme členy

Partneři

logo brno3  jihomoravsky-kraj
logo-komora  HKCR3     brnobusiness magnus

logo K K redesign cz 2016
een-logo 

 IC4 zkratka odlesk final

 

 

                         facebook logo