Regionální hospodářská komora Brno

                                                 Welcome to Brno

Výpis z rejstříku trestů na komoře?

 

Pravděpodobně již v příštím roce bude možné na RHK Brno získat ověřený výpis z trestního rejstříku.

 

 

V současné době vydáváme ověřené výpisy z:

 

  • - obchodního rejstříku
  • - katastru nemovitostí a
  • - živnostenského rejstříku

 

O možnosti vydávat výpisy i z dalšího centrálního registru - rejstříku trestů v současné době probíhají jednání.

 

Ověřené výpisy vydává RHK Brno od 26. února 2007 v rámci Ověřovatelské kanceláře  projektu CzechPoint.

 

Cena za první stránku výpisu je 70,- Kč, každá další stránka je za 50,- Kč. Výpisy vydáváme na počkání v úředních hodinách.

 

Vydávání elektronicky ověřených výpisů vyplývá ze zákona 365/2000 v platném znění.

 

 

Kontakt:

Eva Zwiebová

Tel.: 532 194 913

Email: karnety@rhkbrno.cz

Představujeme členy

Partneři

logo brno3  jihomoravsky-kraj
logo-komora  HKCR3     brnobusiness magnus

logo K K redesign cz 2016
een-logo 

 IC4 zkratka odlesk final

 

 

                         facebook logo