Regionální hospodářská komora Brno

                                                 Welcome to Brno

Veletrhy v Miláně - Security & Safety

Zájemce o účast na veletrzích SICUREZZA 2008 a SICURTECH EXPO 2008, které proběhnou v novém milánském výstavním areálu a které tvoří jedno z nejvýznamnějších setkání v oboru security & safety, zveme spolu s Fiera Milano Tech na jejich prezentaci dne 7.11.2007.

 

SICUREZZA 2008 je výstava věnovaná protipožárním a bezpečnostním technologiím protivniknutí do objektů, home & building automation. Nová edice se bude věnovat sektoru zabezpečení, kterému věnuje novou výstavní plochu, a výrobkům a službám pro zvláštní ochranné jednotky, antiterorismu, místní policii a ochraně vlastnictví.

SICURTECH EXPO 2008 je výstava věnovaná výrobkům a systémům preventivní ochrany, bezpečnosti, hygieně práce, hašení požárů, jejich aktualizaci a profesionální formaci. Přehlídka bude zahrnuta v sektoru „safety" na nové výstavní ploše Civilní ochrana.

Program:

  • Dvě výstavy: SICUREZZA 2008 E SICURTECH EXPO 2008
  • FIERA MILANO a IL NUOVO POLO FIERISTICO-nový výstavní areál
  • Služby vystavovatelům
  • Občerstvení

Akce proběhne v pavilonu RHK Brno, Výstaviště 1, dne 7.11.2007 od 10.30 - 13,00 hod.

Vstup a občerstvení je zdarma, tlumočení zajištěno.

Prosíme o potvrzení účasti e mailem nebo faxem na: sistersitalia@iol.it nebo cz.sisters@tiscali.it) nebo faxem 0039 02 30 82 325 - Sisters Italia, zástupce spol. Fiera Milano pro Českou repoubliku, Slovensko a Maďarsko. Potvrzení je možno zaslat i na Regionální hospodářskou komoru export@rhkbrno.cz.

Přihláška: "Veletrhy v Miláně - Security & Safety"
Člen RHK Brno vyplňuje pouze označené údaje (*). Nečlenská firma vyplňuje všechny udaje.
export@rhkbrno.cz

Představujeme členy

Partneři

logo brno3  jihomoravsky-kraj
logo-komora  HKCR3     brnobusiness magnus

logo K K redesign cz 2016
een-logo 

 IC4 zkratka odlesk final

 

 

                         facebook logo