Počátkem srpna vláda dovolila odborné veřejnosti nahlédnout pod pokličku připravovaných změn v oblasti daní z příjmů. Vybíráme to nejzajímavější z plánů na novelizaci daňové legislativy.


Počátkem srpna vláda zveřejnila plány na novelizaci daňové legislativy. Zdá se, že Ministerstvo financí dodrží původní slib a žádná velká bouře se v oblasti daní z příjmů letos ani příští rok konat nebude. Z vládní „daňové kuchařky“ jsme vybrali několik zásadních a zajímavých změn, které nás v blízké době čekají:

  • Připravuje se koncepční změna ve zdaňování bezúplatných plnění. Současné řešení v praxi totiž způsobuje nemalé výkladové potíže. Bohužel bližší informace k rozsahu této plánované změny zatím nejsou k dispozici.
  • Velká změna se chystá u ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů, které umožňuje překlasifikovat výnosy na nezdanitelné, pokud mají souvislost s nedaňovými náklady. Tato změna má navazovat na již realizovanou restrikci zrcadlového ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) od roku 2015.
  • Materiál (sice bez bližšího upřesnění) poukazuje i na nutnost zajistit, aby všechny výplaty ze společnosti, jejichž zdrojem je zisk po zdanění, měly stejný daňový režim, a to bez ohledu na jejich označení nebo způsob účetního zachycení. Vláda tak chce nalézt avizované koncepční řešení daňového režimu různých výplat z vlastního kapitálu (včetně kontroverzních oceňovacích rozdílů).
  • Materiál upouští od nutnosti rozlišovat mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem pro účely definice základního investičního fondu. Nově by se tedy pro zdanění zvýhodněnou 5% sazbou daně bez dalších omezujících podmínek kvalifikoval i uzavřený podílový fond. Tato změna se plánuje už pro rok 2015.
  • Rok 2017 zřejmě přinese také změny v oblasti finančního leasingu, kdy se navrhuje rozšířit pravidla finančního leasingu i na pořízení nehmotného majetku.
  • S účinností od roku 2017 se předpokládá změna v oblasti zdanění neziskových poplatníků, zejména ve vztahu k rodinným nadacím.
  • Osvobození dividend na straně příjemce by se nemělo od roku 2016 uplatnit v případech, kdy částka na straně vyplácející entity snížila základ daně. Plánuje se také vyjasnit režim zdanění u výplat záloh na dividendy, zejména v případě následného převodu podílu. Zdanění by v těchto případech mělo sledovat osud obchodního podílu.
  • V rámci rozšíření podpory pojistných a penzijních produktů „na stáří“ se s účinností od roku 2016 navrhuje osvobození penzí vyplácených minimálně po dobu 10 let.
  • Zvažuje se také zrušení odpočtu na podporu odborného vzdělávání vůči části základu daně ze závislé činnosti.
  • Z pohledu zdanění fyzických osob je na stole další zvýšení daňového zvýhodnění na děti.

 

Bohužel je řada velmi zajímavých témat prozatím jen ve formě obecných vět poukazujících na nutnost nalézt koncepční řešení. Doufejme, že v detailnějším, paragrafovaném znění se brzy dočkáme návrhů na vhodná a rozumná řešení pro daňové poplatníky.

Zdroj: http://www.kpmg.com/CZ/cs/Stranky/default.aspx

 

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo