Vážení čtenáři, chtěli bychom Vás upozornit, že s účinností od 1. ledna 2016 byla zavedena nová vykazovací povinnost v oblasti DPH – tzv. kontrolní hlášení.

Jaké jsou hlavní rysy, nástrahy a úskalí kontrolního hlášení?

Kontrolní hlášení (dále také jen „KH“) připravované pod taktovkou Finanční správy představuje nový samostatný výkaz, který se podává společně s daňovým přiznáním k DPH a detailně monitoruje transakce v přiznání uvedené. Finanční správa si od kontrolního hlášení slibuje mnoho a vidí v něm efektivní nástroj pro odhalování daňových podvodů a úniků.

Povinnost podávat kontrolní hlášení mají ti plátci DPH, kteří uskutečnili či přijali zdanitelné plnění s místem plnění v České republice (tj. vykazují daň na výstupu nebo uplatňují nárok na odpočet DPH).

Se zavedením KH souvisí také zánik samostatného výpisu z evidence pro účely DPH, který byl dříve zaveden v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti. Kontrolní hlášení totiž bude obsahovat obdobné údaje, a tak nebude dále nutné tento výpis z evidence podávat.

První období, za které jsou plátci povinni podat KH, je leden 2016. Je proto nejvyšší čas se na tuto vykazovací povinnost připravit. V případě právnických osob je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, a to i v případě, že je právnická osoba čtvrtletním plátcem. U fyzických osob pak záleží na jejich zdaňovacím období, tedy podávají KH měsíčně nebo čtvrtletně. Lhůta pro podání KH je vždy do 25. dne měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období. Právnické osoby tak mají povinnost podat první kontrolní hlášení do 25. února 2016, fyzické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím pak do 25. dubna 2016.

KH je možné podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím pro tento účel přesně definovaného XML souboru. KH by mělo obsahovat údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů (u dokladů zjednodušených pouze ve formě celkového součtu tohoto typu daňového dokladu).

Přípravu a samotný proces podání KH není radno podceňovat. Správce daně bude provádět automatické kontroly údajů uvedených v kontrolním hlášení a srovnávat údaje vykázané u jednotlivých dokladů dodavatelem a odběratelem. Při zjištěných nesrovnalostech pak bude daňové subjekty vyzývat k provedení opravy. Lhůty pro reakci jsou přitom velmi krátké, a to pouhých 5 kalendářních dnů. Sankce za nepodání kontrolního hlášení se pohybují od 1 000 Kč (pokud plátce podá KH opožděně, aniž by k tomu byl vyzván) do 550 000 Kč (za závažné ztěžování nebo maření správy daní). Za opakované neplnění povinnosti podání KH může být plátce také označen za nespolehlivého.

Jste tedy dostatečně připraveni čelit nové výzvě v podobě kontrolního hlášení?

Pavel Otevřel, Daňové poradenství, KPMG Česká republika, www.kpmg.cz

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo