Skvělý produkt si zaslouží originální obal, špičkovou službu zase podpoří kvalitní web. Vy máte produkt nebo službu, kreativec dodá nápady. Dohromady posunete vaši firmu o pořádný kus dál.

Co jsou KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO?

Jednorázová finanční podpora pro firmy z Jihomoravského kraje, kterou mohou využít na spolupráci s profesionálními regionálními kreativci. Výše příspěvku pokrývá 75 % nákladů na spolupráci, maximálně však 100 000 Kč. Minimální celková hodnota zakázky specifikovaná v návrhu projektu je 50 000 Kč bez DPH.

Jaké jsou hlavní výhody projektu?

Vyzkoušíte si bez rizika spolupráci s kreativci a JIC vám proplatí 75 % zakázky. Můžete si tak například nechat zpracovat výstupy, na které jste dříve ani nepomysleli, nebo rozvíjet marketingové aktivity, na které dosud nebyly peníze. Sami si tak ověříte, jak vám kreativita může pomoci v boji s konkurencí, získáváním zákazníků a zlepšením obchodu. Na úvodním semináři se navíc dozvíte, jak s kreativci efektivně komunikovat a zadávat jim práci. Stanete se rovnocennými partnery a zároveň získáte nové nápady a čerstvý pohled na svůj byznys.

Jaké podmínky musí firma splňovat?

Musí jít o firmu, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzickou osobu), která má sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji. Podle definice Evropské komise musí spadat mezi malé nebo střední podniky a proplacením voucheru nesmí přesáhnout výši podpory, kterou je možné čerpat v režimu de minimis. Firma dále nesmí sama podnikat v kreativních oborech, mít dluhy vůči státní správě, městu Brnu, Jihomoravskému kraji, JICu a být v insolvenci. S vybraným kreativcem nesmí být firma propojena ani s ním spolupracovat v uplynulých 5 letech.

Způsobilým žadatelem může být pouze firma, která vytváří takový produkt nebo službu, který je v souladu s definovanými prioritními sektory RIS JMK (viz Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020, s. 15-17; www.risjmk.cz/cz/ke-stazeni) nebo daný produkt/služba je součástí hodnotového řetězce firmy, která je v souladu s prioritním sektorem RIS JMK.

Prioritními sektory RIS JMK (viz odkaz výše) jsou:

Pokročilé strojírenské a výrobní technologie
Přesné přístroje
Vývoj softwaru a hardwaru
Léčiva, lékařská péče a diagnostika
Technologie pro letecký průmysl 

Na co se dají kreativní vouchery použít?

Na jakoukoli formu spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům. Důležitá je také interaktivita. Firmy musí být v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Kreativní vouchery naopak není možné použít na vzdělávání a nábor zaměstnanců, samostatné překlady, vybavení interiéru, zakoupení hotového uměleckého díla, teambuilding, gamifikaci směřovanou na zlepšení procesů uvnitř firmy a nákup mediálního prostoru.

Více informací o projektu naleznete na webu https://www.jic.cz/kreativni-voucher-firmy/

Registrace je otevřena do 16. února 2018

Zdroj: Jihomoravské inovační centrum

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo