BIC Brno spol. s r.o.

Kontaktní osoba

Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

Adresa

Příkop 843 /4
60200 Brno
IČO: 41601670

Kontakty

Telefon: +420 511 156 228
E-mail: bicbrno@bicbrno.cz
www: www.bicbrno.cz

Popis činnosti

OBCHOD: SLUŽBY: Podnikatelské a inovační centrum, člen Evropské sítě podnikatelských a inovačních center. Poradenské a konzultační služby včetně provozu inkubátoru inovačních firem. Kontaktní organizace pro otázky rozvoje regionu a transferu technologií. Zprostředkování výrobní, vývojové a obchodní spolupráce. Podpora podnikání v oblasti inovační formou zájmového sdružení inovačních firem, zprostředkování kontaktů do sítě EBN (European Business and Innnovation Centre Network) a CORDIS.
BIC Brno - Podnikatelský inkubátor provozovaný v Brně na podporu inovačních firem. Mezinárodní spolupráce v širokém spektru oborů, podpora účastníků v 6. RP EU. Účast na mezinárodních projektech na podporu inovací a regionální spolupráce.
*
Business Services: Business and Innovation Centre, a member of the European network of business and innovation centers. Advisory and consultancy services including the operation of an incubator of innovative companies. Contact the organization for the development of the region and technology transfer. Mediation of production, development and trade cooperation. Business support in the form of innovative EIG innovative companies, providing contacts to the network EBN (European Business and Innnovation Centre Network) and CORDIS.
BIC Brno - business incubator operated in Brno to support innovative companies. International cooperation in a wide range of fields, support for participants in the 6th RP EU. Participation in international projects to promote innovation and regional cooperation.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus  WoodTec logo