Activair s.r.o.

Address

Sadová 189 /44
74601 Opava
Company registration number: 28605837

Contacts

Telephone: 595 171 552
E-mail: info@activair.cz
www: www.activair.cz

Activity description

Vakuová technika – prodej, servis, poradenství
Skupina Activair jako svou primární činnost zajišťuje komplexní dodávky v oblasti vakua a vakuové techniky. Nabízíme prodej nových i repasovaných zařízení, servis, instalaci, modernizaci, poradenství, konstrukci, výzkum a vývoj. Dodáváme také technologie stlačeného vzduchu, průmyslových filtrů, filtračních systémů, separátorů, vzduchových nožů a ofukovacích systémů. V případě náhlé poruchy nebo havárie jsme schopni zajistit zapůjčení, pronájem náhradního zařízení nebo urychlenou dodávku náhradních dílů.

Působíme na celém území České republiky (Activair s.r.o.), Slovenské republiky (Activair SK s.r.o.) v Evropě i mimo ni. Jsme členy České vakuové společnosti (ČVS) a Slovenské vákuové spoločnosťi (SVS). Implementovali jsme a udržujeme systémy řízení kvality dle ISO 9001 a environmentálního managementu dle ISO 14001. Spolupracujeme s významnými českými, slovenskými i evropskými univerzitami a výzkumnými centry.

*

Vacuum technology – sales & service
Activair group as its primary activity provides comprehensive supply of vacuum pumps and vacuum technology. We offer new, reconditioned equipment, service, installation, modernization, consulting, engineering, research and development. We also supply compressed air technology, industrial filters, filter systems, separators, air knives and air purge systems. In the case of a sudden breakdown or accident, we can arrange rent, lease of replacement equipment or rapid supply of spare parts.

We operate throughout the territory of the Czech Republic (Activair Ltd.), Slovak Republic (Activair SK Ltd.) in Europe and beyond. We are members of Czech Vacuum Society (CVS) and Slovak Vacuum Society (SVS). We have implemented and maintain a quality management system according to ISO 9001 and environmental management according to ISO 14001 standards. We work with leading Czech, Slovak and European universities and research centers.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo