Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Contact Person

JUDr. Ivan Telecký, Ph.D.

Address

Karolinská 654 /2
18600 Praha
Company registration number: 29055130

Contacts

Telephone: 246 043 500
E-mail:
www: www.deloittelegal.cz

Activity description

Ambruz & Dark Deloitte Legal (ADDL) je advokátní kancelář, která je součástí celosvětové sítě Deloitte Legal. Mezi klienty ADDL patří nadnárodní společnosti, ale i velké a střední společnosti z České republiky. Advokátní kancelář poskytuje vysoce odborné právní poradensví v oblastech obchodního a smluvního práva, při fůzích a akvizicích, bankovních a finančních transakcích. ADDL zastupuje klienty v soudních sporech a v arbitrážních řízeních, včetně správních sporů v otázkách daňových. Kancelář má také specialisty na veřejné zakázky, pracovní právo, hospodářskou soutěž a další. Pod značkou "Deloitte" poskytují členské společnosti služby v oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik, daní a právní služby.

*

Ambruz & Dark Deloitte Legal (ADDL) is a law firm, which is a part of the worldwide Deloitte Legal network. ADDL provides services to multinational corporations, as well as large and medium sized companies in the Czech Republic. Law firm provides high value legal consultancy in the areas of commercial and contract law, mergers and aquisitions, banking and finance transactions. ADDL represents clients in court and arbitration proceeding, including tax litigation. The firm has also experts in the public procurement law, labour law, antitrust law and others. Under the brand "Deloitte" the member firms provide audit, consulting

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo