Dne 26. dubna 2017 uspořádala Regionální hospodářská komora v Brně odborný seminář s názvem „Jak urychlit modernizaci odborného školství?“.

V průběhu semináře vystoupili experti z MŠMT, KÚ JMK, národního ústavu vzdělávání, regionálních škol a firem. Většina zúčastněných představila aktuální a plánovaná opatření v oblasti duálního vzdělávání. Jedno z nejpřínosnějších vystoupení byla prezentace Ing. Kováče ze Štátného inštitůtu odborného vzdělávania Bratislava, který popsal dosavadní změny i problémy při zavádění duálního systému vzdělávání na Slovensku.
V závěru semináře proběhla mezi zúčastněnými experty diskuse na téma Jak co nejrychleji zvýšit atraktivitu učňovských profesí právě v technické oblasti a vzbudit zájem o tato povolání již u dětí. Všichni účastníci se shodli, že jedním z témat, kterým bude nutno se při dalším setkání expertů zabývat je přizpůsobení vzdělávání potřebám Průmyslu 4.0 a rozvíjení digitálních kompetencí.

DSC 0038 small2

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo