Další studijní stáž v rámci projektu Learning by Doing se uskutečnila ve dnech 17. 5. - 19. 5. 2017 v hlavním městě Slovenska – Bratislava - a probíhala dle programu, organizovaného Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Bratislava/SOPK/

  • První kroky směřovali do Hotelové akadémie - pan Kuzma ze Štátného inštitútu odborného vzdělavania (ŠIOV) nás seznámil s hlavními zásadami systému duálního vzdělávání na Slovensku a s připravovanou novelizací zákona týkající se tohoto typu vzdělávání. V současné době je v zákonu uloženo, že na 1 instruktora připadají 3 žáci.
  • Dále se zde hovořilo o 5 pilířích VET (Vocational Education Training) systému na Slovensku, kterými jsou: potřeby trhu práce, kapacita škol, nový model základních škol (děti je potřeba připravovat na odborné vzdělávání již mnohem dříve, než na střední škole, a je potřeba jim vštěpovat, že manuální práce není špatná či méněcenná), nový model středních škol a kontrola kvality (zejména je důležitá zpětná vazba, sledování prvních dokončených studentů v systému duálního vzdělávání, což bude za rok, a na základě toho přizpůsobovat další ročníky, případnou novelizaci zákona).
  • Poznatky z první zastávky: je potřeba ještě v systému duálního vzdělávání promyslet, co udělat, aby žák po třech letech studia neodešel od zaměstnavatele (ke kterému docházel v rámci vzdělávacího procesu) nebo si případně vedle neotevřel konkurenci. Nutnost vytvoření nějakého fondu /firma+kraj/, ze kterého by zaměstnavatelé čerpali prostředky na vyplácení žáků.Na SK trvá studium na odborné škole v rámci duálu 4 roky a je zakončeno maturitou (50 % praxe, 50 % škola) anebo 3 roky bez maturity (60 % praxe, 40 % škola), stipendia, co dostanou žáci, se pohybuje od 50 EUR do 250 EUR měsíčně, curicullum (či osnovy) jsou ze 70 % dány a nedají se měnit a ze 30 % si je může upravit dle svých potřeb každá škola.
  • Dále jsme pokračovali na Bratislavskou komoru (SOPK), kde probíhala komunikace s panem Jakubíkem z Ministerstva školství, dále s panem Vargou z Bratislavského samostatného kraje odbor školství a potom s panem Pravdou z ŠIOV. Poznatky: podnikatel si může za 1 žáka za kalendářní rok odečíst 3200 EUR, ale pozor, školní rok trvá přes 2 kalendářní roky, takže je to v reálu míň než 3200 EUR. Duální systém vzdělávání na SK se zaměřuje na dvě oblasti, kterými je automobilový průmysl a potom obchod a služby (jsou do toho zapojeny např. řetězce Lidl či Tesco, DM, Deichmann..). Nejslabším článkem v řetězu duálního vzdělávání jsou rodiče, změna prý musí nastat nejdříve u nich, jelikož rodiče stále chtějí, aby jejich dítě mělo hlavně VŠ
  • Další den proběhla návštěva firmy TREXIMA, která shromažďuje data o lidech, co studovali, kam nastoupili do práce atd.Problémem je, že vládě každý rok uniká velké množství peněz, protože žáci po skončení školy nastoupí do úplně jiného zaměstnání, než co mají vystudováno. TREXIMA poskytuje zjištěné údaje např. vládě či Ministerstvu školství, jelikož ví, kterých absolventů je nadbytek (např. právníci) a kterých naopak nedostatek. Tak aby tomu mohli přizpůsobit studijní odbory a poptávku po studentech..TREXIMA rovněž dělá prognózy do budoucna.
  • Potom výprava pokračovala do Soukromé SOŠ automobilové Duálná akadémia (samostatný subjekt,nad kterým stojí generální ředitelství), kterou z části vlastní BSK (Bratislavský samostatný kraj), z části VW, Siemens a Matador a část patří jim samotným. Studenti na této akademii mají podepsanou pracovní smlouvu např. s VW a na základě této pracovní smlouvy mají garantované pracovní místo po skončení školy. Tato škola má řadu partnerů a sponzorů a rovněž nám potvrdili, že v duálním systému to ani bez sponzorů nejde. Svou prezentaci měla i projektová manažerka školy, která stojí za řádkou projektů (škola se zapojuje do EU projektů už 12 let, přičemž hlavně do projektů v rámci Erasmus+ klíčová aktivita 1: mobilita a klíčová aktivita 2: strategická partnerství). V současnosti finišují projekt STEP AHEAD, jehož výstupem bude 20 výukových metodik pro výuku automobilového průmyslu a 5 výukových metodik pro výuku AJ. Tato škola rovněž získala Chartu mobility, která jim garantuje na 5 let se účastnit jakýchkoliv mobilitních projektů v rámci EU zemí. Na akademii mají studenti 70 % praxe a 30 % školy. Na této duální akademii to funguje tak, že studenti jdou nejprve na předvýběr do VW, kde pak škole VW doporučí vybrané studenty, studenti potom musí úspešně udělat přijímací zkoušky a po nástupu do školy mají např. s tím VW pracovní smlouvu, která jim garantuje pracovní místo ve VW po skončení školy, přičemž smlouva je v podstatě smlouva o smlouvě budoucí, kterou se zavazují na 3 roky práce ve VW po skončení školy anebo si mohou dodělat maturitu a pokračovat ještě na vysokou školu. Pokud si vyberou cestu pokračování, tak po 4 letech dostanou studenti maturitu, výuční list, garantované pracovní místo a ještě osvědčení od Slovensko-německé komory. Na škole je trochu problém s tím, aby praktická část korespondovala s teorií, jelikož učitelé, co učí 20 let, mají problém se na tento duální systém adaptovat, ze začátku kladli velký odpor. Financování: stát financuje žákům část teoretické výuky ve škole a potom jednotlivé firmy (spoluvlastníci) platí praxi, avšak normativy nejsou dostatečné.
  • V závěru jsme navštívili firmu Volskwagenu, kde pracuje cca 12 300 lidí. Tato firma je jedinou na světe, kde se najednou vyrábí až 4 různé značky aut. Budou vyrábět i Audi Q8. Výroba v některých halách je až z 92 % automatizovaná.
  • Poslední den nás čekala návštěva v lakovně JL Ltd. Company, která je rovněž zapojená do duálu. Obrovský rozdíl oproti fabrice VW. Jejich prezentace byla však značně přínosná hlavně co se týče negativ spojených s duálem. Vysvětlili nám, že „lakovníci“ mají v podstatě velice dobře placenou práci, jejich plat se pohybuje okolo 1000 EUR čistého (na SK je minimální mzda něco přes 450 EUR). V Bratislavském regionu jsou prý 3 školy zaměřené na profesi automechanika, a tou je Duální akademie u VW, Střední odborná škola v Bratislavě a Střední odborná škola v Senci. Problém Duální akademie VW je ten, že VW je na vysoké úrovni automatizace, tudíž v té akademii se studenti připravují na práci ve VW a nikde jinde. Jelikož nikde jinde na SK to takto nefunguje v podobných fabrikách. Poznatky z této zastávky: v aktuálním zákoně o duálním vzdělání na SK nemají ošetřeno to, že když studenti dostudují a rozhodnou se, že půjdou pracovat úplně jinam – firmy jim vtom nezabrání. Firmy to stojí spoustu peněz, energie, atd. Dalším problémem je, že školy nemají o zapojení do duálu příliš zájem, jelikož se bojí o svou vlastní existenci.

 

 

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo