V Bosně a Hercegovině zorganizovala Sarajevská obchodní a hospodářská komora ve dnech 16. - 19. října 2017 další studijní cestu všech partnerů projektu Danube Dual VET - Learning by Doing. Cílem bylo poznat úroveň duálního vzdělávání, dozvědět se více o spolupráci středních odborných škol a firem.

 Po přivítání na sarajevské hospodářské komoře jsme postupně navštívili tři střední školy a čtyři výrobní firmy z oborů elektro, energetika, tiskařství a pekárenství. Byly prezentovány příklady spolupráce škol a firem, seznámili jsme se s konkrétními případy právě probíhajících praxí a stáží studentů. Co se týče duálního systému vzdělávání, v Bosně a Hercegovině zaveden není, chybí metodika, standardy, není opora v legislativě. Přesto se na školách praxe a stáže studentů průběžně realizují, v některých firmách (např. pekárna KLAS) často studenti po ukončení školy získávají zaměstnání.

Negativně se na vzdělávací systém v Bosně a Hercegovině projevil válečný konflikt bosenské války v letech 1992-95. Doposud je znát nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce budov a modernizaci vybavení škol, v menší míře i firem a v neposlední řadě i budov v sarajevských ulicích, které nesou stopy války doposud.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus  WoodTec logo