Program

Výkaz INTRASTAT

 • Právní základ
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky – ve znění nařízení vlády č. 323/2018
 • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, v platném znění
 • Vznik zpravodajské jednotky – nové prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
 • Zánik ZJ
 • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury - KN pro rok 2019
 • Kódy transakcí
 • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • Uvádění dalších údajů do výkazů
 • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
 • Provádění oprav údajů ve výkazech
 • Způsoby podání výkazu

Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány

Diskuse, zodpovězení dotazů

Termín
Středa 17. duben 2019
Čas
9:00
začátek
-
14:00
konec
Lektor
Ing. Lenka Tomáš Sabelová
Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o. , specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu
Místo
Pavilon RHK Brno, Výstaviště 569/3 (areál BVV)
Cena
CENA PRO NEČLENY RHK Brno
zdarma
včetně DPH

Pro přihlášené zdarma

Počet účastníků za firmu je omezen na 4 zástupce jedné firmy

CENA PRO ČLENY RHK Brno
zdarma
včetně DPH

Pro přihlášené zdarma

Počet účastníků za firmu je omezen na 4 zástupce jedné firmy

Informace o příhlášení

Eva Zwiebová, tel: 532 194 913, zwiebova@rhkbrno.cz

Jaroslava Martinková, 532 194 930, martinkova@rhkbrno.cz

Registrační formulář

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo