Program

Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení

  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu - kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na dovozy z USA, povinnosti předkládání dovozních dokladů (licence) pro výrobky z kovů, apod.é
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2019

 Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2019

      Novely základní celní legislativy na úrovni EU
      Novely národní legislativy – celní zákon
      Změny postupů zavedené celními orgány – uplatňování alternativních důkazů původu,
      kontroly prováděné celními orgány apod.

 Původ zboží – nové preferenční dohody, systém REX
         Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
         sazebníku + celní sazebník pro rok 2019

 Dotazy účastníků a diskuse

Termín
Středa 16. leden 2019
Čas
9:00
začátek
-
14:00
konec
Lektor
Ing. Lenka Tomáš Sabelová
Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o. , specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu
Místo
Pavilon RHK Brno, Výstaviště 569/3 (areál BVV)
Cena
CENA PRO NEČLENY RHK Brno
zdarma
včetně DPH

Pro přihlášené zdarma

Počet účastníků za firmu je omezen na 4 zástupce jedné firmy

CENA PRO ČLENY RHK Brno
zdarma
včetně DPH

Pro přihlášené zdarma

Počet účastníků za firmu je omezen na 4 zástupce jedné firmy

Informace o příhlášení

Eva Zwiebová, tel: 532 194 913, zwiebova@rhkbrno.cz

Jaroslava Martinková, 532 194 930, martinkova@rhkbrno.cz

Registrační formulář

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo