Program

Obsah semináře:

1. Působnost celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

                - právní rámec

                - rozsah oprávnění celní správy

                - postup podle nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013 („opatření na hranicích“)

                - postup podle zákona č. 355/2014 Sb. („vnitrostátní trh“)

2. Jak správně podat žádost o přijetí opatření               - postup celních orgánů při přijímání opatření

                - postavení žadatele o přijetí opatření, resp. držitele práva duševního vlastnictví

                - postavení kontrolovaného subjektu

 

4. Přijímání opatření z moci úřední

5. Diskuse

Termín
Středa 18. duben 2018
Čas
10:00
začátek
-
14:00
konec
Lektor
mjr. Mgr. Petr Jirák - Celní správa České republiky
Pracuje na různých pozicích v Celní správě České republiky od roku 1998. Od konce roku 2006 je vedoucím oddělení Ochrany duševního vlastnictví, které bylo původně součástí Celního ředitelství Hradec Králové, nyní je začleněno do organizační struktury Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Na oddělení Ochrany duševního vlastnictví jsou vykonávány specifické činnosti agendy prosazování práv duševního vlastnictví, mezi které patří zejména vyřizování žádostí o přijetí opatření, a to jak ve vztahu ke zboží podléhajícímu celnímu dohledu, tak ve vztahu ke zboží umístěnému na vnitrostátním trhu.
Místo
RHK Brno, velký sál, Výstaviště 1, Brno
Cena
CENA PRO NEČLENY RHK Brno
ZDARMA
včetně DPH
CENA PRO ČLENY RHK Brno
ZDARMA
včetně DPH
Informace o příhlášení

Jana Šindelková, 532 194 922, sindelkova@rhkbrno.cz, www.rhkbrno.cz    

Registrační formulář

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo