Další ze série studijních návštěv v rámci projektu Learning by Doing se uskutečnila v hlavním městě Rakouska – Vídni, a to ve dnech 4. 4. – 6. 4. 2017. Celou akci organizovala Vídeňská hospodářská komora (Vienna Chamber of Commerce and Industry) a zástupci z RHK Brno se zúčastnili programu dne 5. 4. 2017.

První den stáže proběhla společná večeře účastníků, přičemž hlavní část této stáže se odehrávala druhý den. Nejprve se zástupci zapojených zemí jeli podívat na den otevřených dveří pořádaný WKO Wien (Vídeňská hospodářská komora), který probíhal na Odborné škole oděvní a řemeslné. Vídeňská komora pořádá na odborných školách zapojených do duálního vzdělávání akce tohoto typu zhruba desetkrát ročně (pozn. ve Vídni je zhruba 25 odborných škol), přičemž potenciální budoucí žáci si zde mohou jednotlivá řemesla vyzkoušet a usnadnit si tak své rozhodování.

Program poté pokračoval do budovy WKO, která nás překvapila zejména svou velikostí. Avšak není divu, pracuje zde zhruba 1000 zaměstnanců. V rámci tamní návštěvy byl představen systém rakouského duálního vzdělávání a jelikož je to v Rakousku již dlouhá léta zaběhlý a fungující pojem, účastníci se tak měli příležitost dozvědět o duálním vzdělávání vše až po nejmenší detaily. Pro zajímavost: délká vzdělávacího procesu v rámci duálního systému v Rakousku pro jednoho činí zhruba 2 až 4 roky, přičemž 80 % tvoří praxe ve firmách a 20 % výuka v odborných školách, v praxi to pak pro žáka znamená 4 dny v týdnu praxe ve firmě a 1 den výuka ve škole (nejčastěji to bývá pátek), popřípadě je výuka vedena formou bloků, kdy firma a škola jsou pro žáka příliš vzdálené pro dojíždění v rámci týdne. Další zajímavostí je i to, že v Rakousku má duální vzdělávání zcela ve své gesci hospodářská komora spolu s komorou práce, které vydávají žákům diplomy o absolvování, udělují firmám oprávnění zaměstnávat žáky, atd.

Návštěva byla zakončena prohlídkou Úklidové akademie (Gebäudereinigungsakademie der Wiener Gebäudereiniger Betriebsgesmbh), což je nově vzniklá (2016) soukromá škola, ve které působí celkem 4 učitelé, 35 trenérů a 4 konzultanti (fungují jako „poradci“ žáků) a výuka na této škole trvá 3 roky. V rámci této prohlídky byly předvedeny zejména učební a tréninkové prostory, aby si účastníci mohli udělat představu, jak taková výuka na odborných školách probíhá. Ve škole mají žáci možnost vyzkoušet si úklid nejenom veškerých standartních povrchů a ploch, se kterými se běžně setkáváme, ale i úklid například operačního a předoperačního sálu, kabiny metra či sakrální stavby.

Z této návštěvy pro nás vyplynulo zejména nespočet podnětů, jakým může dualní systém vzdělávání fungovat, nicméně i přesto si pokládáme otázku, zda systém 80:20 (praxe:výuka) je pro žáky a jejich budoucí život dostačující?

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus  WoodTec logo