Předsedo, díky za vše, nikdy nezapomeneme!

 
Předsedo, díky za vše, nikdy nezapomeneme! 
Vážení členové naší hrdé RHK Brno,
 
za uplynulé období (2014–2016) ušla RHK Brno velký kus cesty a dosáhla četných úspěchů, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Zvýšila se i její reputace.
 
Jsme největší okresní (regionální) hospodářskou komorou v ČR, s početnou a významnou členskou základnou, s neuvěřitelným počtem akcí a s výborným hospodařením. Loni jsme splatili poslední splátku úvěru, který jsme si v roce 2008 vzali na nákup a rekonstrukci budovy, teď již patří zcela naší RHK Brno. Loni jsme i remodelovali její spodní prostory, letos remodelujeme horní prostory. Na konci roku 2016 uvolnilo představenstvo cca 0,7 mil. Kč na nákup nového auta, HiM a DHiM, nového vybavení
kanceláří a oprav a údržby majetku RHK Brno. S Veletrhy Brno jsme dohodnuti na odkupu pozemku pod naší budovou a předběžně domluveni na nákupu pozemku kolem této budovy. Dlouhodobě pronajímáme naše
komorové prostory agentuře CzechTrade a společnosti Everesta, s. r. o.
 
Na dřívější práci komory jsme navázali pokračováním osvědčených činností (projekty Business Support Network Plus, podnikatelská setkání, Kontakt–Kontrakt, zahraniční činnost, semináře, workshopy, vzdělávání, poradenství a konzultace, Czech POINT, celní dokumenty, ATA karnety, lobbing apod.). Členové představenstva se v měsících září - prosinec 2014 osobně seznámili se všemi hlavními procesy RHK Brno a navrhli konkrétní opatření ke zlepšení její činnosti. Byl bych rád, kdyby tyto návrhy nezapadly.
 
Zavedli jsme i nové činnosti a vnitrokomorové změny:
  • založili jsme významný strojírenský klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0,
  • založili jsme nové Centrum mezinárodního obchodu,
  • akcionářsky jsme vstoupili do Vysoké školy Karla Engliše,
  • nově pořádáme akce: Dny otevřených dveří RHK Brno, Dny pro rodinu, netradiční retroplesy, pravidelné semináře ČNB a další,
  • v rámci RHK Brno jsme se osobně setkali s 9 zahraničními velvyslanci: Maďarska, Slovinska, Peru, Portugalska, Rakouska, Tuniska, Afghánistánu, Francie a Itálie, a se 3 českými velvyslanci (ve SRN, na Slovensku a v Chorvatsku). 2 z našich členů jsou honorálními konzuly v ČR (Estonsko a Chorvatsko), 3 naši členové se na tuto funkci připravují (Slovinsko, Itálie, Kazachstán),
  • naše akce postupně navštívili jak prezident ČR, tak i premiér a oba vicepremiéři vlády ČR, ministři zemědělství ČR a Slovinska, guvernér, viceguvernér a vrchní ředitel ČNB, dlouholetou samozřejmostí jsou návštěvy mnohých poslanců a senátorů Parlamentu ČR, europoslanců, hejtmana JMK a jeho náměstků, primátora a jeho náměstků a dalších,
  • zintenzivnili jsme vztahy s HK ČR, s jejím prezidentem, viceprezidenty a tajemníkem,
  • provedli jsme revize všech našich vnitrokomorových dokumentů (stanovy, volební, provozní, mzdový řád) a aktualizovali změny.
 
Pravidelně pracovalo i představenstvo RHK Brno, celkem se sešlo na 14 řádných a 6 mimořádných zasedáních se 77% účastí.
 
Podrobně je vše popsáno v naší Výroční zprávě 2016 (www.rhkbrno.cz).
 
Do nového období má naše komora výborně našlápnuto. Ekonomicky a majetkově, programově, obsahově, organizačně a personálně. Před dvěma roky jsme nově vybrali perspektivního a dnes již zapracovaného ředitele úřadu RHK Brno, plně jsme zachovali i personální stabilitu úřadu, mimo několika přirozených odchodů na MD a do důchodu jsou všichni na svých místech. V roce 2016 představenstvo uvolnilo 0,8 mil. Kč jen na jejich odměny.
Na nadcházející období je již teď plně zajištěno průběžné financování komory, schváleno máme zatím i 7 projektů v celkové výši 32 mil. Kč a další schválení očekáváme.

Naše komora ví, kam jde a kam chce jít do budoucna a s kým. 

Kolegové,
z pracovních důvodů jsem se rozhodl již nekandidovat do nového období a dát tak šanci novému vedení posunout dosavadní laťku úrovně naší komory zase o kus výš a dál. Za své období v komoře (18 let člen, 9 let místopředseda a 3 roky předseda) jsem jí věnoval kus svého života, s trochou nadsázky lze říci, že byla na čas mým dalším dítětem, jemuž jsem se s plným nasazením věnoval. Společné výsledky prosím posuďte vy sami.
 
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem svým spolupracovníkům z úřadu komory, dále pak místopředsedům Mirku Hoškovi, Tomáši Kožouškovi, Jirkovi Morávkovi a Vláďovi Štěpánovi a členům představenstva a dozorčí rady a mnohým dalším - za mnohaletou dobrou spolupráci.

Děkuji všem za možnost být předsedou naší hrdé RHK Brno, bylo mi ctí!                                             
Přeji naší komoře do budoucnosti jen vše dobré, ať se jí daří. Zaslouží si to!
 
Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA
předseda představenstva RHK Brno
Máme nový vzdělávací projekt, zapojte se!
Podívejte se na aktuální zahraniční poptávky, nabídky a pozvánky na akce pro začínající nebo zkušené exportéry.
SOUTĚŽ
Víno věnované do soutěže z minulého čísla zpravodaje RHK Brno má svého nového majitele, je jím pan Jan Keprda jednatel firmy ASTRA MOTOR spol. s r.o. Poznal Murrae Newtona Rothbarda.
AKTUÁLNĚ
Hlavní úkoly MPO
jsou prosazení novely zákona o elektronických komunikacích, čerpání fondů EU i podpora hospodářského růstu, řekl Bohuslav Sobotka, který byl dočasně pověřen vedením ministerstva.
KONZULTACE
7. března 2017 se koná v sídle RHK Brno pravidelný konzultační den německého práva.  Pro členy RHK Brno zdarma.
ZJISTIT VÍCE NA WWW.RHKBRNO.CZ
g+    Facebook    Twitter    Instagram
© 1996 — 2016 Regionální hospodářská komora Brno
Z ODBĚRU SE MŮŽETE ODHLÁSIT

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo