Zpráva OEÚ ZÚ Vídeň s doporučením pro české firmy poukazuje na případu koncernu Andritz na způsob výpočtu v četných případech až absurdní výše správních pokut v Rakousku v případě přeshraničního poskytování služeb.

Členům představenstva Andritz AG, předního a globálně činného koncernu z Rakouska, hrozí pokuta za správní delikt ve výši 22 mil. € za porušení rakouských pracovně-právních předpisů v důsledku spolupráce s přeshraničním poskytovatelem služeb. Koncern před 3 lety pověřil realizací zakázky subdodavatele, chorvatskou společnost s 200 zaměstnanci. Při kontrole Finanční policie smluvní vztah mezi Andritz a HR firmou přehodnotila na dočasný pronájem pracovních sil a rakouské společnosti udělila pokutu. Při výpočtu výše pokuty použila nejen princip kumulace (pokuta x počet zaměstnanců), ale k odpovědnosti pohnala i všechny čtyři členy představenstva Andritzu (konečná výše pokuty x 4). Jakkoliv se popsaný případ firmy Andritz netýká české firmy, lze z něj vyvodit pro české subjekty relevantní ponaučení: Včasné jmenování jednoho zplnomocněného zástupce, který během přeshraničního vysílání nese osobní zodpovědnost za dodržování správních předpisů a který bude fungovat jako ručitel, může potenciální postihy, resp. výši peněžité pokuty pro firmu od začátku omezit.

V roce 2014 získal Andritz zakázku na opravu průmyslového kotle v továrně na celulózu v rakouském Pölsu, Štýrsko. Realizací příslušných svářecích prací Andritz pověřil subdodavatele, chorvatskou společnost Đuro Đaković Montaža d.o.o. Celková hodnota zakázky činila cca 7 mil. €, práce na místě byly provedeny cca 200 pracovníky uvedené firmy. Při kontrole dospěla rakouská Finanční policie k závěru, že se nejedná o vyslání zaměstnanců, ale o dočasný přeshraniční pronájem/přenechání pracovních sil. Finanční policie smluvní vztahy mezi koncernem Andritz a subdodavatelem z Chorvatska takto přehodnotila, a to s pro koncern dalekosáhlými důsledky. Andritzu byla z pozice hlavního dodavatele zakázky přiřčena role tuzemského zaměstnavatele („inländischer Beschäftiger“), z čehož mu vznikly povinnosti, které dodatečně nemohl splnit. Pro jednotlivé přenechané pracovníky nebyla získána povolení dle §16 odst. 4 zákona o dočasném pronájmu/přenechání pracovních sil (AÜG) a Finanční policie dále zjistila porušení povinnosti připravenosti mzdových dokladů na místě (§ 7d zákona o přizpůsobení pracovních smluv/AVRAG, resp. § 22 zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu/LSD-BG).

K mimořádné výši správní pokuty 22 mil. € došlo na základě použití principu kumulace, který je součástí rakouského správního práva (§ 22 odst. 2 zákona o správním právu trestním/ VStG). Podle toho se správní pokuty ukládají nikoliv paušálně, ale za každého dotčeného zaměstnance zvlášť, a násobí se, pokud jsou uloženy za porušení více právních předpisů. Aby to nebylo málo, nakonec byla výše pokuty v případě vedení společnosti Andritz vyčíslena
ve čtyřnásobné výši, a to proto, že Andritz má čtyřčlenné představenstvo. Při vyměření peněžité pokuty byly vzaty v úvahu i příjmové poměry členů představenstva.

Daný případ poukazuje v celé nahotě některé aspekty rakouských správních předpisů v oblasti přeshraničního vysílání, resp. přenechávání osob. Za všechny jmenujme:

1) Výše sankcí – jde-li o více než 3 zaměstnance, činí pokuta 2 tis. až 20 tis. € za každého zaměstnance (!), což u 200 zaměstnanců v případu Andritz nabere až absurdní výše. Již dříve jsme v našich zprávách upozornili, že výše pokut v Rakousku za správní delikty související s přeshraničním podnikáním/vysíláním pracovníků/přenechávání pracovních sil odporuje zásadě přiměřenosti, neboť pokuty za přestupky bývají několikanásobně vyšší než pokuty za některé trestné činy.

2) Princip kumulace – v případě přestupků proti formálním předpisům v oblastech přeshra-ničního poskytování služeb či přenechávání pracovních sil je pravidelně zahajováno nejen jedno správní řízení, ale hned několik (jedno kvůli nesplnění ohlašovací povinnosti, další kvůli nekompletní mzdové dokumentaci, další kvůli chybějícímu A1 dokumentu atd.), což následně vede u MSP k likvidačním výším pokut. Princip kumulace je proto už delší dobu předmětem kritiky ze strany právních odborníků a podnikatelů, kteří volají po jeho zrušení.

3) Ukládání pokut za správní delikty – ve správním řízení s teprve následnou možností pokutu napadnout soudním přezkumem.

Vzhledem k aktuálnímu případu firmy Andritz žádá Hospodářská komora ve Štýrsku o rychlou reformu zákona AÜG; odborný svaz kovového průmyslu Rakouska podal už v březnu s dalšími odbornými asociacemi u komise EU stížnost kvůli nesprávnému a protiprávnímu výkladu zákona LSD-BG. Uvedené instituce jsou názoru, že rakouská legislativa v této oblasti omezuje volné poskytování služeb na vnitřním trhu EU, prakticky znevýhodňuje spolupráci s externími poskytovateli služeb a zvyšuje právní nejistotu.

Jakkoliv se popsaný případ firmy Andritz netýká české firmy, lze z něj vyvodit pro české subjekty relevantní ponaučení: Včasné jmenování jednoho zplnomocněného zástupce, který během přeshraničního vysílání nese osobní odpovědnost za příp. spáchání správního deliktu a který bude fungovat jako ručitel, může potenciální postihy, resp. výši peněžité pokuty pro firmu od začátku omezit (viz § 9 odst. 2 a 3 VStG a § 24 odst. 1 čl. 1 LSD-BG). Po jeho jmenování je třeba jej písemně ohlásit na Finanční policii prostřednictvím formuláře ZKO 1-I, včetně důkazu o souhlasu vybraného zástupce, a informovat o tom Spolkové ministerstvo vědy, výzkumu a hospodářství (BMWFW). Tento postup doporučujeme v případě přeshraničních aktivit všech společností s vícečlenným vedením.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Martinu Tauberovou, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Rakousku, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj informace: OEÚ ZÚ Vídeň

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo