V rámci aktivit Centra mezinárodního obchodu nabízíme možnost uhradit jihomoravským firmám vybrané náklady (podpora je poskytována ve výši 75% z celkových uznatelných nákladů, max. však do výše 50.000,- Kč) na služby zaměřené pro jejich úspěšný export.

Ačkoli se Vám v cizině nabízejí významné příležitosti, můžete čelit při vstupu na mezinárodní trh překážkám, např. pokud jde o přístup k informacím, nalezení vhodných zákazníků a spolupracujících partnerů. Musíte rovněž řešit složitější záležitosti, jako je dodržování cizích zákonů, celních a technických předpisů a norem, ochrany práv duševního nebo průmyslového vlastnictví.

Protože se s těmito problémy potýká většina malých a středních podniků, rozhodli jsme se nabídnout Vám v podobě projektu „Centrum mezinárodního obchodu“ individuální podporu při získávání kapacit a přístup ke službám, které jsou potřebné, abyste mohli v zahraničí obstát, pokud při řešení těchto výzev nedisponujete vlastními odbornými znalostmi nebo máte omezené finanční či lidské zdroje. Vzhledem k tomu, že export vždy znamená určitý risk, převážná část finančních prostředků z dotace Jihomoravského kraje z tohoto programu směřuje jako veřejná podpora do konkrétních opatření, která Vám mají pomoci zajistit toto riziko na začátku prostřednictvím na míru šité nabídky služeb a méně nákladné zátěže při rozšiřování Vaší mezinárodní přítomnosti*.

Konkrétní službu, na kterou by Vaše společnost ráda dotaci využila, je třeba nám předem zaslat ke schválení nebo si ji lze zvolit z nabídky, kterou disponuje RHK Brno (kontaktní osoba: Mgr. Oto Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Může se jednat například o servis agentury CzechTrade, Vaši účast na mezinárodních veletrzích, marketingové a poradenské služby apod. (důležité je proexportní zaměření).

*Jedná se o veřejnou podporu v režimu de minimis, Schválená částka dotace bude následně firmě připsána do relevantního registru.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo