Otevírá se řada možností jak získat finanční prostředky pro rozvoj Vaší firmy, podívejte se.

 

Chcete vzdělávat své zaměstnance? Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Výzva 43 OP Z

 

Příjem žádostí: 1. 7. 2016 - 31. 8. 2016

 

 • máme zájem o zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí našich pracovníků
 • chceme projekt šitý na míru našim požadavkům
 • chceme si zajistit projektovou agendu sami

Více informací ZDE.

Chcete přenechat vzdělávání zaměstnanců RHK Brno? Vzdělávání - společná cesta k rozvoji
Výzva 60 OP Z

 

Vyhlášení výzvy: 1. 9. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2016

 

 • máme zájem o zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí našich pracovníků
 • máme zájem o otevřená školení
 • především máme zájem školit naše zaměstnance v oblasti IT, měkkých a manažerských dovednostech, technické a jiné odborné oblasti
 • chceme přenechat projektovou agendu na RHK Brno
Chcete založit sociální podnik? Podpora sociálního podnikání
Výzva 67 OP Z

 

Příjem žádostí: 1. 6. 2016 - 30. 9. 2016

 

 • chceme vytvořit a rozvíjet nové podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání
 • chceme podpořit zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
 • zaměstnancům ze znevýhodněných skupin chceme poskytnout podporu zohledňující jejich specifické potřeby a vzdělávání dle individuálních možností

Více informací ZDE.

Chcete provádět vlastní výzkum a inovace? Potenciál
OP PIK

 

Příjem žádostí: od 15. 9. 2016 do 31. 10. 2016

 

 • jsme podnik s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, který provádí nebo má zájem provádět vlastní výzkum a vývoj
 • máme zájem o založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů

Více informací ZDE.

Chcete lepší ochranu duševního vlastnictví? Inovace – Patent
OP PIK

 

Příjem žádostí: od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017

 

 • máme zájem o zvýšení naší konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví (vynálezy / patenty, ochranné známky, užité vzory, průmyslové vzory)

Pro více informací sledujte zde: ZDE.

Chcete prezentovat Váš podnik? Marketing
OP PIK

 

Termín vyhlášení výzvy: září 2016

 

 • máme zájem o efektivní prezentaci našeho podniku na zahraničních veletrzích a výstavách, kde můžeme navazovat nová obchodní partnerství

Pro více informací sledujte zde: ZDE.

Chcete stavět, rekonstruovat či modernizovat Vaše školicí středisko? Školicí střediska
OP PIK

 

Termín vyhlášení výzvy: září 2016

 

 • patříme mezi malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či  informačních a komunikačních technologií atp.
 • máme zájem o výstavbu, rekonstrukci stávajících školicích center nebo o modernizaci prostor pro vzdělávání
 • chceme pořídit vybavení pro školicí prostory včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů,…

Pro více informací sledujte zde: ZDE.

Chcete zřídit nebo provozovat centrum sdílených služeb? ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb
OP PIK

 

Termín vyhlášení výzvy: září 2016

 

 • zaměřujeme se navývoj softwaru, provozování datových center nebo vytváříme tzv. centra sdílených služeb
 • máme zájem o zřizování a provoz center sdílených služeb

Pro více informací sledujte zde: ZDE.

Chcete zavést nové výrobní technologie? Inovace - Inovační projekt
OP PIK

 

Termín vyhlášení výzvy: listopad 2016

 

 • máme zájem o pořízení nových výrobních technologií, včetně nezbytného nehmotného majetku a o investice do nemovitostí
 • usilujeme o zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na náš ukončený výzkum a vývoj
 • chceme zavést nové metody organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV

Pro více informací sledujte zde: ZDE.

Chcete snížit energetickou náročnost Vaší výroby? Úspory energie
OP PIK

 

Termín vyhlášení výzvy: listopad 2016

 

 • máme zájem o snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie), omezení výdajů za energie v podnicích nebo o výměnu starých technologií za úspornější

Pro více informací sledujte zde: ZDE.

Chcete podpořit Váš výzkum či vývoj? Aplikace
OP PIK

 

Termín vyhlášení výzvy: prosinec 2016

 

 • zajímá nás podpora průmyslových výzkumů a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřených technologií, poloprovozů a software

Pro více informací sledujte zde: ZDE.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo