Získané finanční prostředky, v rámci tomboly z plesu RHK Brno „Horečka páteční noci“ ve výši 20 550 Kč, Nadační fond Modrý hroch cíleně využil na speciální ergoterapii pro Claudii.

Tříleté Claudii byla diagnostikována Hypochondroplazie-dědičné onemocnění skeletu projevující se malým vzrůstem, zkrácením končetin a makrocefalií. S tím se pojí těžké opoždění řeči, afektivní záchvaty, agresivní projevy chování a výrazné poruchy spánku.

claudieClaudie má autistické rysy v chování a opoždění vývoje jemné i hrubé motoriky. To vše má za následek dysbalanci v chůzi, častější pády a nutnost rehabilitace a ortopedické péče. Claudie vyžaduje nepřetržitý dohled.  Podle posledního vyšetření na neurologii dochází ke stagnaci vývoje řečových dovedností a mentálního vývoje. Neurologem byla doporučena služba Raná péče a pravidelné cviční Vojtovy metody.

Rodiče dochází pravidelně s Claudií na ergoterapii a veškeré další podpůrné terapie, které jí velmi prospívají. Bohužel jsou velmi finančně náročné a většinu pojišťovny nehradí (např. 1 hodina ergoterapie stojí přibližně 500 Kč). Claudie pochází ze sociálně slabé rodiny a má další tři sourozence.

Děkujeme všem, kdo jste si zakoupili los do tomboly či fotografii.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  verygoodies magnus ndb logo