Osm českých firem a INDUSTRY CLUSTER 4.0  se dne 30. 9. 2020 v rámci obchodní mise připravené naší komorou zúčastnilo exportního semináře v Zadaru s názvem „Mise českých exportérů – vybavení měst a obcí v Chorvatsku“. Kromě představení ekonomického, inovačního a technologického potenciálu Jihomoravského kraje byla tato akce spojena rovněž s organizací bilaterálních jednání pro navázání přímých vztahů mezi českými a chorvatskými firmami a municipalitami. Slavnostně ji na místě zahájil místopředseda představenstva RHK Brno Ing. Tomáš Kubala.

Prezentaci českých exportérů, kteří nabízejí zejména produkty nebo služby komunálním podnikům nebo firmám poskytujícím služby ve veřejném prostoru zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku spolu s Regionální hospodářskou komorou Brno, která již několik let úspěšně spolupracuje s partnerskou Hospodářskou komorou v Zadaru. Akce byla financována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstvem zahraničních věcí ČR a realizována také za podpory Jihomoravského kraje v rámci aktivit projektu "Centrum mezinárodního obchodu".

Během úvodního vystoupení místopředseda představenstva RHK Brno T. Kubala zdůraznil, že podnikatelská mise do Zadaru i v této těžké době ukazuje na výborné vztahy mezi oběma regiony a vybízí k pokračování dobré spolupráce českých a chorvatských firem i k hledání nových příležitostí pro budoucí obchod. Se Zadarskou župou Jihomoravský kraj spolupracuje od roku 2007. Tento region je podle T. Kubaly pro české firmy velmi zajímavý a věří, že zde najdou řadu obchodních příležitostí.

Osobně či v zastoupení RHK Brno se v Zadaru prezentovalo celkem osm českých firem a jeden jihomoravský klastr: ASIO TECH, spol. s r.o (čističky odpadních vod), Topmatic Energy s.r.o. (mobilní čerpací stanice), Pragotherm, servis fasád s.r.o. (unikátní technologie ochrany fasád a památek), REGUTEC a.s. (recyklace pneumatik a výroba odpružených podlah např. pro dětská hřiště), GEOtest a.s. (inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumné práce), Renol CZ s.r.o. (povrchová úprava profilů z různých materiálů), Pions s.r.o. (poradenství v oblasti fondů a subvencí) a Enress s.r.o. (technologie tepelného rozkladu materiálů) a INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. (významný spolek strojírenských a IT firem sdružených za účelem posilování své konkurenceschopnosti a inovačních aktivit zejména prostřednictvím implementace konceptu Průmysl 4.0).

Chorvatsko se v posledních letech snaží vylepšovat kvalitu komunálních služeb ve městech a obcích, které leží z hlediska cestovního ruchu v turisticky exponovaných oblastech. S neustále rostoucím počtem turistů se zvyšují i požadavky a nároky na tyto služby a výrobky. Jedná se např. o zařízení a stroje na úpravu zeleně, technologie a výrobky využitelné pro budování relaxačních zón a dětských hřišť, úpravny a čističky odpadních vod či prostředky využívané při péči o památky a historické budovy. Cestovní ruch zažívá v Chorvatsku i přes pandemii COVID nebývalý boom, alespoň ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Spolu s ním roste i potřeba investovat do kvalitních a spolehlivých komunálních služeb. Jak ukázal seminář, nabízí tato oblast inovativním českým firmám zajímavé možnosti zapojit se do tendrů obcí nebo stát se subdodavatelem při větších zakázkách.

Cílem semináře bylo oslovit potenciální klienty a partnery, tj. především zástupce měst a obcí, vedení komunálních podniků a soukromých firem a představit jim české zkušenosti a inovativní výrobky stejně jako technologie. Tato podnikatelská mise tak umožnila vytvořit interaktivní platformu pro osobní setkání, v rámci níž se diskutovaly reálné možnosti budoucí spolupráce.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora HKCR3  verygoodies    ndb logo