informace pro exportéry

 • Analýza exportních služeb

  Jste výrobní firma a exportujete nebo máte v plánu poskytovat své služby do zahraničí? Využijte zcela ojedinělý ISE-monitor, díky kterému získáte podrobnou analýzu současného stavu Vašich služeb a stejně tak získáte srovnání s jinými společnostmi. Monitor můžete nyní využít zcela BEZPLATNĚ.

 • České firmy mohou v Indii využít program PROPEA

  Indie patří mezi deset pilotních zemí, v nichž Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR zahájilo program PROPEA (projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí). Expertní subjekty dlouhodobě působící v zahraničí s podporou velvyslanectví České republiky v jednotlivých zemích nabízejí v rámci programu dotované služby ekonomické diplomacie českým firmám. Se vstupem na indický trh bude českým firmám pomáhat EBTC (European Business & Technology Center). Nabízené služby jsou ze 70% dotované.

 • Databáze přístupu na trhy třetích zemí

  Market Access DataBase představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on-line zdroj, který evropským exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy.

 • Design pro export

  Design hraje klíčovou roli při prosazování českých výrobních firem na zahraničních trzích. Agentura CzechTrade proto více než 10 let poskytuje pod značkou CZECHTRADE | DESIGN PRO EXPORT řadu nástrojů a aktivit jak českým výrobcům, tak průmyslovým designérům.

 • Exportní webináře s ekonomickými diplomaty

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR pro vás ve spolupráci se zastupitelskými úřady připravilo sérii exportních webinářů s aktuálními informacemi ze zahraničí, ať už o současné situaci a mimořádných opatřeních, tak o příležitostech, které trhy nabízejí. Jejich záznamy budeme postupně přidávat do tohoto článku.

 • IPR SME Helpdesk Latinská Amerika

  Bezplatná služba, jejímž hlavním zaměřením je zlepšit informovanost, management a ochranu majetku duševního vlastnictví malých a středních podniků z EU, které působí, nebo mají v úmyslu vstoupit na trh Latinské Ameriky s cílem zlepšit jejich globální konkurenceschopnost.

 • Jak se prosadit ve světě - průvodce pro úspěšné exportéry

  Globální trh je příležitostí nabídnout a prodat vaše výrobky a služby za hranice Česka. Říkáte si, to není nic pro nás, náš sektor je složitý, byly by to jen starosti, s tímto nám nikdo nepomůže...? Nebo rozšiřujete exportní a podnikatelské aktivity do zemí, kde jste ještě nepůsobili? Právě vám je určena publikace, kterou připravilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s partnery.

 • Klientské centrum pro export

  Společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, a agentury CzechTrade má za cíl poskytnout českým podnikatelům na jednom místě rychlou a praktickou pomoc s jejich expanzí na zahraniční trhy.

 • Mapa globálních oborových příležitostí 2019/2020

  Publikace pro české exportéry, Mapa globálních oborových příležitostí, je dostupná již ve svém pátém aktualizovaném vydání. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná v papírové, flash disk i v online verzi.

 • Mapa strategických příležitostí

  Ministerstvo zahraničních věcí připravilo novou publikaci, která si klade za cíl nejen prezentaci aktuálních strategických sektorů, ale také i přispět k pochopení dopadů pandemie COVID-19 na proměny ekonomik vybraných zemí. Tyto proměny se sledují jak z fiskálního hlediska v reakci národních vlád, tak také v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

 • MZV: Česká ekonomická diplomacie vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích

  Ministerstvo zahraničních věcí pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru. České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna komplikující se logistikou obchodních operací, růstem omezování obchodu a turbulentní poptávkou.

 • Nástroj PROPEA pomůže firmám udržet zahraniční trhy

  MZV ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představuje nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci a využít služeb, které jim ve vybraných teritoriích poskytnou zkušení místní experti s podporou zastupitelských úřadů ČR. Program schválila Vláda ČR dne 18. března 2020 jako součást Nouzového balíčku MZV.

 • Návštěva indické velvyslankyně

  Předseda představenstva RHK Brno Ladislav Chodák a ředitel regionálního centra společnosti Infosys BPO Jan Skoták přivítali 12. prosince 2019 na brněnské komoře velvyslankyni Indické republiky v ČR J.E. paní Narinder Chauhan.

 • O Japonsku

  Bezplatné webináře, prostřednictvím kterých získají zájemci v červnu 2020 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh.

 • Obchodní příležitosti ve Vietnamu a podpora českých firem

  Navzdory světovému útlumu způsobenému současnou pandemií, existují trhy, které stále rostou. Jedním z nich je Vietnam.

 • Pokuty uložené podle rakouského zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu jsou v rozporu s unijním právem

  Velvyslanectví ČR ve Vídni se dlouhodobě zabývá problematikou přeshraničního vysílání zaměstnanců v souladu s rakouským zákonem o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG), který má dopad nejen na jednotlivé firmy, ale také na obchodní vztahy mezi Rakouskem a Českou republikou.

 • Program B2B

  Cílem Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor neboli Programu B2B je podpořit české firmy při vstupu na perspektivní trhy v rozvojových zemích a snižovat možná rizika. Firmy mohou žádat o dotaci na vytvoření podnikatelských plánů, studií proveditelnosti či realizaci projektů, a to až do výše 5 mil. Kč při 50% spolufinancování.

 • Program ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

  Máte zájem prorazit na nových trzích? Uvažujete o realizaci výroby v rozvojové zemi? Disponujete technologií, o kterou je v rozvojových zemích zájem, avšak pro zrealizování investičního záměru se neobejdete bez úvěru? Využijte bankovní záruku za úvěr!

 • Projekty ekonomické diplomacie PROPED pro rok 2020

  Projekty PROPED nabízí podporu při Vaší nabídce obchodních řešení zahraničním partnerům. Cílem je v roce 2020 podpořit proexportní aktivity českých firem a jejich vstup na zahraniční trhy. Projekty mohou mít podobu semináře, konference, kulatého stolu, incomingové mise, workshopu či účasti na výstavách a veletrzích.

 • Trade and Connectivity Challenge 2020

  Pozice Singapuru jako strategického obchodního centra je podporována jeho silnými regionálními sítěmi a propojitelností. V posledních letech se Singapur také proměnil v centrum inovačních aktivit.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora HKCR3  verygoodies    ndb logo