Kompletace, controlling, šití antivirových šátků, pletení ponožek, ruční mytí vozidel – tohle všechno si můžeme představit pod názvem MYJÓMI družstvo invalidů. Toto široké spektrum činností vykonávají lidé se zdravotním postižením v sedmi městech ve třech krajích republiky. Více než 400 osob denně dokazuje, že hendikep není překážkou v zaměstnání. Přesvědčit se o tom všem můžete na www.myjomi.cz. O tom, jaké je vést firmu plnou osob se zdravotním postižením, nám povypráví pan Petr Horký, předseda představenstva MYJÓMI.

2 Jak vznikl neobvyklý název společnosti?

Když jsme začínali, plánovali jsme rozjet ruční automyčku, kde by pracovali lidé s hendikepem. Nemohli jsme ale přijít na vhodný název. Jak jsme vymýšleli, přišel jeden známý s dotazem, proč bychom se nemohli jmenovat MYJÓMI, když umýváme auta. Návrh odvodil ze slovního spojení „myjó mi káru““ z brněnského hantecu. Zavrhli jsme ho sice, ale pořád nás nic lepšího nenapadalo. A tak jsme si dali pevný termín, dokdy budeme hledat jiný název. Pokud na nic nepřijdeme, budeme MYJÓMI. No, a na nic jiného jsme nepřišli. :)

V čem je Vaše firma unikátní?

MYJÓMI je sociální podnik. To znamená, že je sice postaven jako klasická firma na principech tržního hospodářství, ale současně klade důraz na podporu lidí, kteří jsou znevýhodnění na otevřeném trhu práce pro zdravotní postižení.

 Jak vypadá zmíněná podpora? Můžete uvést nějaké příklady?

Nabízíme zkrácené úvazky. Podle charakteru práce a individuálních možností uchazeče volíme úvazek od dvou do šesti hodin denně. Respektujeme individuální pracovní tempo a speciální potřeby jednotlivých zaměstnanců – pracovní podmínky a postupy upravujeme podle potřeb konkrétního jedince. Máme bezbariérovou dílničku, pracovní činnosti určené pro osoby se smyslovým postižením, u některých činností vytváříme speciální pracovní postupy. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi: domovy pro osoby se zdravotním postižením a poskytovateli sociální rehabilitace.

 Co považujete za svůj největší úspěch?

Skutečnost, že se podařilo vybudovat stabilní podnik, který spojuje byznys se sociálním rozměrem. Některým našim zaměstnancům se díky trvalé práci zlepšila sociální situace, jiní navázali přátelské vztahy, které jim v životě chyběly, další mohou každý den opustit zdi chráněného bydlení a zamířit do práce jako většina dospělých lidí. Pozitivní změny, které do života lidí se zdravotním postižením přináší MYJÓMI, se snažíme doplňovat o psychosociální podporu. Z tohoto důvodu máme navázanou spolupráci s Agapo, o.p.s., Taxis sociální rehabilitace a Revenium, z. s.

 Poznamenala současná situace Vaši firmu?

Ano, poznamenala, a to jak personálně, tak ekonomicky. Vzhledem k tomu, že u nás pracuje tak vysoké procento lidí se zdravotním postižením, řada z nich zůstala doma v pracovní neschopnosti nebo preventivní karanténě. Ta se vztahovala i na naše zaměstnance, kteří bydlí v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Zaznamenali jsme také zrušení nebo odložení některých zakázek, což se samozřejmě odrazilo v celkové ekonomické situaci podniku. Podpora ze strany státu byla nastavená natolik neefektivně, že nám v konečném důsledku de facto nepomohla. I přesto jsme situaci zvládli a nyní se postupně vracíme do normálu, což mne velmi těší.

Mohou u Vás najít ostatní členové inspiraci?

Určitě. MYJÓMI je důkazem toho, že i lidé s hendikepem mohou pracovat a tím být prospěšní pro společnost. Dokonce i lidé s těžkým postižením dokážou vytvářet hodnoty a naplňovat svůj potenciál, pokud jim k tomu poskytneme podmínky. Bylo by fajn, kdyby tento přístup vzalo za svůj více firem.

Co jim může Vaše firma nabídnout?

Ponožky i šátky umíme ozdobit firemním logem, dále nabízíme kooperace v oblasti kompletací a controllingu, programové balíčky na mytí firemního vozového parku, jsme otevřeni také dalším druhům spolupráce. Veškeré služby a prodej můžeme poskytnout formou náhradního plnění.

Co Vám udělalo v poslední době největší radost?

Nejvíce mne těší, že se nám podařilo rozjet prodej betelných šátků, což je nový produkt, který jsme vyvinuli na šicí dílně během nouzového stavu na ochranu proti COVID-19. A potom to, že stále přicházejí zakázky, i když se postupně rozvolňují jednotlivá omezení. Lidé si totiž naše šátky objednávají také na ochranu proti smogu, alergenům nebo pro účely sportovních akcí.

Děkujeme za rozhovor.

 

Líbil se Vám tento rozhovor a chcete také prezentovat svoji firmu, kontaktujte nás.
Petra Lapešová, tel.: 532 194 951, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora HKCR3  verygoodies    ndb logo