Program
 • Působnost Celní správy České republiky ve vztahu k vymáhání práv duševního vlastnictví
   - právní rámec
   - rozsah oprávnění Celní správy České republiky
   - postup podle nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013 („opatření na hranicích“)
   - postup podle zákona č. 355/2014 Sb. („vnitrostátní trh“)
 • Jak správně podat žádost o přijetí opatření
 • Postavení žadatele/držitele rozhodnutí, kterým byla schválena žádost o přijetí opatření)
 • Postup celních orgánů při přijímání opatření
 • Postavení kontrolovaného subjektu
 • Postavení žadatele/držitele rozhodnutí, kterým byla schválena žádost o přijetí opatření
 • Malé zásilky
 • Přijímání opatření z moci úřední
 • Trendy v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví
 • Výsledky Celní správy České republiky v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví
 • Zdroje informací
 • Diskuse


Lektor: 
     
    
mjr. Mgr. Petr Jirák, vedoucí oddělení 05 Ochrany duševního vlastnictví, Celní úřad pro KHK.

Na různých pozicích pracuje v Celní správě ČR od roku 1998. Od roku 2002 se zabývá problematikou prosazování práv duševního vlastnictví (DV),  od konce roku 2006 na pozici vedoucího oddělení Ochrany DV, které bylo původně součástí Celního ředitelství Hradec Králové, nyní je začleněno do organizační struktury Celního úřadu pro Královéhradecký kraj. Na oddělení Ochrany DV jsou vykonávány specifické činnosti agendy prosazování práv duševního vlastnictví, mezi které patří zejména vyřizování žádostí o přijetí opatření, a to jak ve vztahu ke zboží podléhajícímu celnímu dohledu, tak ve vztahu ke zboží umístěnému na vnitrostátním trhu.

 

Termín
čtvrtek 30. září 2021
Čas
09:00
začátek
-
13:00
konec
Místo
Pavilon RHK Brno, Výstaviště 3 (areál BVV)
Cena
CENA PRO NEČLENY RHK Brno
ZDARMA
včetně DPH
CENA PRO ČLENY RHK Brno
ZDARMA
včetně DPH
Informace o příhlášení

Dagmar Sedláčková, tel.: 532 194 928, e-mail: sedlackova@rhkbrno.cz

Registrační formulář

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora HKCR3  verygoodies    ndb logo