Česká ekonomika zažívá extrémně úspěšné období. Tuzemské hospodářství roste tempem, které republika dříve záviděla asijským tygrům. Podle odhadů ministerstva zahraničních věcí český export letos přesáhne 4 biliony korun. Český podíl na světovém obchodu loni překročil magickou hranici jednoho procenta. Češi přitom tvoří výrazně menší podíl světové populace, kolem 0,14 procenta. Potenciál na zahraničních trzích využívají i malé a střední podniky (MSP), byť musejí čelit zvláštním překážkám.

Přestože zahraniční trhy nabízejí evropským společnostem významné příležitosti, konkrétně segment malých a středních podniků čelí podle ředitele Regionální hospodářské komory Brno Čeňka Absolona mnohým překážkám. „Firmy se musejí vypořádat s problémy, jako je dodržování cizích zákonů, závazných pravidel smluvního práva, celních předpisů, technických předpisů a norem, řízení transferu technologií a ochrany práv duševního nebo průmyslového vlastnictví,“ uvedl Absolon.

 Při řešení těchto výzev jsou tyto firmy oproti větším podnikům zpravidla hůře vybaveny odbornými znalostmi a finančními či lidskými zdroji. Podle OECD jsou hlavními překážkami, které malé a střední podniky uvádějí, nedostatek provozního kapitálu pro financování vývozu, obtížné zjišťování podnikatelských možností v zahraničí, nedostatek informací pro analýzu trhů nebo neschopnost navázat kontakt s možnými zákazníky v zahraničí. u„Podniky, které dosud nepůsobí na mezinárodním trhu, mohou některé překážky podceňovat a jiné přeceňovat, takže je třeba vzít v úvahu mezinárodní zkušenosti dané společnosti, případně nedostatek těchto zkušeností,“pozornil Absolon. Jako vnitřní překážky zmínil cenu a kvalitu výrobků nebo služeb, vysoké náklady internacionalizace či jazykovou bariéru. RHK Brno sama prostřednictvím svého Centra mezinárodního obchodu (CMO) nabízí firmám informační podporu, jež napomáhá přímému navazování kontaktů s partnery ze zahraničí. Příkladem jsou semináře a vzdělávací kurzy zahrnující specifické dovednosti či aktuální informace z vybraných teritorií. CMO rovněž nabízí sofistikované poradenství a díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a statutárního města Brna i podporu MSP v rámci jejich účasti na odborných zahraničních veletrzích nebo obchodních misích. To se týká aktuálně kupříkladu březnové obchodní mise do Srbska a květnové do Rumunska.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo