Spojené království Velké Británie a Severního Irska opustilo Evropskou unii dne 31. ledna 2020. Ať už se EU a Velká Británie dokáží dohodnout na nějaké podobě nadstandardního partnerství v oblasti obchodu, nebo nastane situace bez dohody, konec přechodného období 31. prosince 2020, kdy má už definitivně nastat odchod UK z vnitřního trhu a celní unie EU, v každém případě přinese nová pravidla, nové celní postupy a další komplikace pro vzájemný obchod.

Během přechodného období se na Spojené království pohlíží, jako kdyby bylo i nadále členem EU a vztahuje se na něj unijní právo v plném rozsahu, a to včetně nově přijatých pravidel a jurisdikce Soudního dvora EU. Během této doby se tedy Británie řídí pravidly vnitřního trhu EU, ale již se nepodílí na jejich tvorbě. Zboží i služby se nadále pohybují volně, jako na vnitřním trhu EU, a české podniky zatím nemusejí chystat žádná zvláštní obchodní opatření pro export do Británie.

Zásadnější změna obchodních podmínek tak přijde až s koncem přechodného období na konci roku 2020. Během přechodného období probíhá dojednávání nového, ambiciózního partnerství mezi EU a Británií, včetně nastavení nových obchodních vztahů od 1.1.2021. Na dojednání budoucí dohody je relativně krátká doba. Nadto tak plynulý obchod, jako je možný v rámci vnitřního trhu EU, zatím žádná dohoda o volném obchodu na světě nedosáhla. Z hlediska podniků je tedy zapotřebí očekávat bohužel spíše komplikovanější obchod s Británií od roku 2021, než snazší. Zcela vyloučit nelze ani variantu, že do konce roku 2020 nebude nová dohoda dojednána - v takovém případě by obchod probíhal dle pravidel WTO.

Británie již zveřejnila svůj globální celní tarif, kterým by se dovozci museli při absenci preferenční obchodní dohody Británie s EU od 1. ledna 2021 řidit. 

Na hranicích britských bude od 1.1.2021 pro dovozce přechodně platit zjednodušený celní režim, v rámci kterého budou muset dovozci uchovávat doklady k dováženému zboží a celní deklarace budou moci dodatečně zpracovat až do konce června 2021, do kdy také bude splatné případně dovozní clo; od dubna 2021 pak bude zapotřebí všechny dovozy zboží živočišného původu do Británie předem notifikovat; a od července 2021 bude vyžadováno předložení celních deklarací přímo při dovozu zboží.    

Podniky obchodující s Británií, a zejména exportéři, by se tedy měli začít připravovat na nové povinnosti, které jim od 1. ledna 2021 v obchodu s Británií vyvstanou (např. si včas zajistit EORI číslo, připravit systém zpracování celních deklarací, ověřit si pokračování platnosti certifikace výrobků pro britský trh, zakalkulovat možnou delší čekací dobu na hranicích do plánování exportu, zohlednit změnu pravidel původu, atd.).

Aktuální informace či pozvánky na akce související s tématem brexitu pak naleznete dále v rámci našeho přehledu.

Spojené království – webinář o změnách v souvislosti s Brexitem a příležitostech pro české firmy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pro vás připravilo další webinář o změnách v souvislosti s Brexitem a příležitostech pro české firmy. Webinář se bude konat ve středu 9. prosince 2020 od 10:00 hodin SEČ. Další podrobnosti ZDE

Spojené království a Brexit – online individuální konzultace s ekonomickým diplomatem

Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizuje on-line indviduální konzultace pro české firmy a podnikatele s ekonomickou diplomatkou velvyslanectví České republiky v Londýně. Konzultace proběhnou ve středu 9. prosince 2020 od 14 – 17 hodin SEČ. Další podrobnosti ZDE

Británie po odchodu z EU: řešením může být vlastní firma

Přechodné období pro vystoupení Velké Británie z EU končí 31. 12. 2020. Mimo jiné to přinese i mnohé změny v obchodování.  V některých případech se stane z distributora importér, s čímž souvisí i přesun některých povinností na dovozce. Od roku 2021 také nebude možné využívat autorizované či odpovědné zástupce společností se sídlem v EU, zástupce musí sídlit ve Velké Británii. Jednou z možností působení na britském trhu tak pro české společnosti může být založení místní firmy či firemní pobočky. Další podrobnosti ZDE

 S BRITÁNIÍ SE OD ROKU 2021 BUDE OBCHODOVAT PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

S koncem roku 2020 skončí i přechodné období, během něhož obchod se Spojeným královstvím probíhá stále za stejných podmínek, jako před odchodem země z Evropské unie. Změn nastane mnoho – od zavedení kontrol při přepravě zboží, zavedení nového značení zboží UKCA, které nahradí evropské CE, až po nový imigrační bodový systém. Některé oblasti jsou však závislé na (ne)existenci dohody o budoucích vztazích s EU, která je stále dojednávána. Další podrobnosti ZDE

 Přeshraniční pohyb zboží s Británií od roku 2021

Od roku 2021 budou pro obchod s Velkou Británií platit nová pravidla. Přechodné období, v rámci kterého se v roce 2020 i po odchodu Spojeného království z EU obchoduje za stejných podmínek, končí 31. 12. 2020. Velká Británie zavede od 1. 1. 2021 hraniční kontroly pro pohyb zboží – nový systém Border Operating Model bude zaváděn ve třech vlnách do července 2021. Prvních 6 měsíců budou pravidla pro většinu zboží zjednodušená, české firmy by si však měly nastudovat pravidla pro své konkrétní zboží. Další podrobnosti ZDE

Brexit - speciál pro exportéry

MPO ČR spolu s agenturou CzechTrade připravilo speciální rubriku na portálu BusinessInfo.cz, v rámci které budou koncentrovány veškeré informace, aktuality i otázky a odpovědi ohledně dalšího vývoje obchodních vztahů s Velkou Británií. Další podrobnosti ZDE

Kontrolní seznam k připravenosti na konec přechodného období

Vzájemné vztahy mezi EU a UK se s koncem roku 2020 výrazně změní. Ověřte si pomocí Kontrolního seznamu od Evropské komise, zda je Vaše firma na 1. leden 2021 připravená. Další podrobnosti ZDE

Praktické informace ohledně brexitu

Evropská komise spustila webovou stránku věnovanou dopadům brexitu, na kterou bude postupně umisťovat důležité dokumenty týkající se budoucího fungování vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. Další podrobnosti ZDE

 Upozornění pro české firmy - nepodceňujte obezřetnost při obchodu se subjekty z Velké Británie

Velvyslanectví ČR v Londýně registruje pokusy o podvody v obchodním styku s Velkou Británií. Přinášíme českým firmám a občanům rady a doporučení, jak obezřetným přístupem předejít problémům. Další podrobnosti ZDE

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Londýně, MPO ČR, MZV ČR, Evropská komise

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora HKCR3  verygoodies    ndb logo