Toto schéma představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí.

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizace a firmy k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).

Podniky, které chtějí uspět na vyspělých mezinárodních i domácích trzích, deklarují kvalitu svého podnikového řízení aplikací všeobecně uznávaných manažerských postupů, zaváděním příslušných systémů řízení a vlastnictvím náležitých certifikátů a osvědčení. Ty zaručují obchodním partnerům a zainteresovaným stranám úroveň, kulturu a vyspělost organizace. Dnes je již skoro samozřejmostí zavedení systémů a modelů pro řízení jakosti (např. ISO 9001). Stále intenzivněji se také prosazují systémy řízení beroucí v potaz ochranu životního prostředí (systémy environmentálního řízení), pro které se používá zkratka EMS z anglického Environmental Management Systems. Na jejich vrcholu stojí systém EMAS, celým názvem Eco-Management and Audit Scheme

S pomocí tohoto programu EU firmy snižují negativní dopad své činnosti na životní prostředí. Podniky na tento program přistupují zcela dobrovolně.

Bližší podrobnosti naleznete ZDE

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  verygoodies magnus ndb logo