O Konferenci

Problematika zadávání veřejných zakázek je v současné době velice aktuální a sledovanou oblastí. V posledních letech prošla legislativa dynamickým vývojem, zejména s ohledem na transpozici směrnic Evropské unie do našeho právního řádu.

Konference s mezinárodní účastí tak nabídne všem zájemcům unikátní příležitost vyslechnout referáty předních českých i zahraničních odborníků na zmíněnou problematiku a zároveň umožní se zúčastnit živé debaty na vysoce aktuální témata veřejných zakázek.

Koncem listopadu loňského roku byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spoluorganizátorem mezinárodní konference k 15. výročí aplikace soutěžního práva v České republice.

Již podruhé, v krátkém období jednoho roku, se tak Rotunda pavilonu A brněnského výstaviště stane dějištěm významné mezinárodní akce za aktivní účasti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


Partneři


Mediální partneři

Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno, tel. +420 532 194 911,
e-mail: kkm@rhkbrno.cz, web: www.rhkbrno.cz
Sekretariát konference
Ing. Hana Bezděková, tel./fax +420 543 211 134, e-mail: bezdekova@ta-service.cz