Program

27. listopadu 2007
09:00 - 10:00 Registrace
10:00 - 12:30 Dopolední blok
Slavnostní zahájení a úvodní část
Ing. Martin Pecina, MBA
předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Petr Wagner
Evropská komise Generální ředitelství pro Vnitřní trh a služby (DG MARKT), Koncepce a aplikace práva veřejných zakázek
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity v Brně
10:30 - 11:00 Mgr. Jindřiška Koblihová
Česká republika
místopředsedkyně ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek
Téma: „Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR“
11:00 - 11:30 Ing. Béla Angyal
Slovenská republika
předseda Úradu pre verejne obstaravanie
Téma: „Praktické zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek na Slovensku“
11:30 - 12:00 JUDr. Karel Muzikář
Česká republika
advokát - Advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges
Téma: „K některým otázkám definice zadavatele dle zákona o VZ“
12:00 - 12:30 Jerome Grand-D´esnon
Francie
ředitel právního odboru Ministerstvo hospodářství, financí a práce
Téma: „Zkušenosti s dohledem nad elektronickým zadáváním“
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:00 Odpolední blok
14:00 - 14:30 JUDr. Martin Nedelka
Česká republika
advokát - Advokátní kancelář Gleiss Lutz
Téma: „Význam předběžného opatření v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele“
14:30 - 15:00 Petr Wagner
Evropská komise Generální ředitelství pro Vnitřní trh a služby (DG MARKT), Koncepce a aplikace práva veřejných zakázek
Téma: „Změna směrnice o přezkumném řízení“
15:00 - 15:30 Mgr. Radek Pokorný
Česká republika
advokát - Advokátní kancelář Pokorný & Wagner a spol.
Téma: „Regulátor a jeho role při hledání účelu zákona o zadávání veřejných zakázek“
15:30 - 16:00 Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. David Dvořák
Česká republika
advokáti - Advokátní kancelář Rowan Legal
Téma: „Nad vybranými aspekty postavení zadavatele a dodavatele v řízení o opravných prostředcích“
16:00 - 16:30 Mgr. Jan Sixta
Česká republika
vrchní ředitel legislativně právní sekce Ministerstva pro místní rozvoj
Téma: „Veřejný zadavatel a vnitřní předpisy aneb kontrola předcházejí kontrole Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže“
16:30 - 17:00 Aleksander Bakirov
Estonsko
ředitel odboru dohledu Úřadu pro veřejné zakázky
Téma: „Zkušenosti s dohledem nad veřejnými zakázkami“
19.00 - Společenský večer v divadle
28. listopadu 2007
09:30 - 10:00 Sakire Kural
Turecko
ředitelka právního odboru Úřadu pro veřejné zakázky
Téma: „Systém dohledu nad veřejnými zakázkami“
10:00 - 10:30 Jonathan Denison Cross
Velká Británie
poradce Úřadu pro vládní zakázky
Téma: „Přehled přezkumných řízení ve Velké Británii a v rámci EU“
10:30 - 11:00 Joanna Czarnecka
Polsko
specialista odboru evropského práva Úřadu pro veřejné zakázky
Téma: „Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v Polsku“
11:00 - 12:00 Paralelní panelové diskuse
Sekce I.
Pravomoci přezkumných institucí a jejich organizace

Mgr. Pavel Herman
JUDr. Petra Buzková
Mgr. Pavlína Trhalová
JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Mgr. Ing. Ivo Šimeček

Sekce II.
Vymahatelnost rozhodnutí přezkumnou institucí a přezkum ex post

JUDr. Robert Krč
David Ondračka (Transparency International)
Artiom Valujev (Litva)
Peeter Milvere (Estonsko)
Cicerone Stan (Rumunsko)

12:00 - 12:30 Shrnutí a závěrečná vystoupení
Ing. Martin Pecina, MBA
předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Změna programu vyhrazena
Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno, tel. +420 532 194 911,
e-mail: kkm@rhkbrno.cz, web: www.rhkbrno.cz
Sekretariát konference
Ing. Hana Bezděková, tel./fax +420 543 211 134, e-mail: bezdekova@ta-service.cz