Ubytování

Cenově zvýhodněné ubytování je součástí přihláškového formuláře konference.

Hotel Voroněž - www.voronez.cz

Hotel Holiday Inn - www.hibrno.cz

Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno, tel. +420 532 194 911,
e-mail: kkm@rhkbrno.cz, web: www.rhkbrno.cz
Sekretariát konference
Ing. Hana Bezděková, tel./fax +420 543 211 134, e-mail: bezdekova@ta-service.cz