AQUATIS a.s.

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Kutálek

Adresa

Botanická 834/56
602 00 Brno
IČO: 46347526

Kontakty

Telefon: 541 554 203, 541 554 230
E-mail: pavel.kutalek@aquatis.cz
www: www.aquatis.cz

Popis činnosti

SLUŽBY: Konzultační, poradenská a posudková činnost, nabídková dokumentace, studie, generely, průzkum geodetický, geologický, hydrogelogický a chemický vč. projektů průzkumných prací, hodnocení vlivu staveb a technologií na životní prostředí, projekty pro stavební povolení a realizační projekty, stavební dozor, inženýring, uvádění staveb do provozu a vedení zkušebního provozu, manipulační a provozní řády, dodávky na klíč, speciální výpočty hydraulické, statické a strojně-technické.
Obory činnost: úprava vod, vodovody, čištění odpadních vod, stokování, úprava a revitalizace vodní toků, vodní elektrárny všech typů, přehrady, jezy, vakové jezy, závlahy a odvodnění, nakládání s odpady, kolektory, tunely, kaverny, zařízení strojní a elektrotechnické atd.
*
SERVICES: Consulting, advisory and evaluation activities, tender documentation, studies, master plans, geodetic survey, geological, chemical and hydro-geological research incl. exploration work projects, assessment of buildings and technologies on the environment, projects for building permissions and implementation projects, construction supervision, engineering, Commissioning of structures and conducting of test operation, handling and operating rules, turnkey deliveries, special hydraulic, static and machine-technical calculations.
Fields of activities: water treatment, water supply, sanitation, sewerage, treatment and restoration of water flows, water plants of all types, dams, weirs, thecal dams, irrigation and drainage, waste collectors, tunnels, caverns, machinery and electrical equipment, etc.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Naši partneři

logo brno3 jihomoravsky-kraj logo-komora HKCR3  brnobusiness magnus ndb logo